632 Fortrydelsesret

Når du som forbruger køber varer, herunder dyre varer som fx biler og lystbåde, eller tjenesteydelser hos en erhvervsdrivende, fanger bordet – bortset fra fire undtagelser, hvor du får ret til at fortryde de aftaler, du har indgået.

1. Den første undtagelse gælder, hvis du køber en af de varer eller tjenesteydelser, som erhvervsdrivende lovligt må sælge til dig via telefonen eller ved at henvende sig til dig på din bopæl eller din arbejdsplads. Disse varegrupper kan du eventuelt læse mere om i emne nr. 621.

2. Den anden undtagelse gælder, hvis du køber varer eller tjenesteydelser under et møde med den erhvervsdrivende uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted - eller under en udflugt, som er arrangeret af den erhvervsdrivende. Du har dog ikke fortrydelsesret i forbindelse med køb på torvepladser, markeder, dyrskuer eller auktioner.

3. Den tredje undtagelse gælder, hvis du som forbruger tegner en forsikring: Her kan du fortryde ved at underrette selskabet herom senest 14 dage efter at du har fået forsikringsbetingelser i hænde.

4. Den fjerde og sidste undtagelse gælder, hvis du køber varer eller tjenesteydelser ved alle former for såkaldt fjernsalg,  fx via Internet, postordrekataloger og kuponer i reklameblade m.v. Fortrydelsesretten gælder også ved køb på internetauktioner.

Der er dog en større gruppe af varer og tjenesteydelser, som du ikke kan fortryde, at du har købt, selv om dit køb er foretaget ved såkaldt fjernsalg, fx via Internet. Det gælder rejser, kroophold og koncertbilletter, for der er indsat følgende begrænsning i fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven:

"aftaler om indkvartering, transport, forplejning, herunder servering og catering, og rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder, hvis
a) det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres..."

Ud over de fire lovmæssige undtagelser er der en række andre aftaler, som du får ret til at fortryde, men kun fordi den erhvervsdrivende frivilligt giver dig en sådan ret. Og det kan du eventuelt læse om i emne nr. 622.

Desuden gælder der en fortrydelsesret, hvis du køber en villa, ejerlejlighed m.v., som du agter at bo i, og det kan du eventuelt læse mere om i emne nr. 765

Ved dør- og telefonsalg, salg uden for fast forretningssted og alle former for fjernsalg skal den erhvervsdrivende give dig en skriftlig orientering om din fortrydelsesret, fx som elektronisk post (e-mail), i et almindeligt brev eller på en diskette. Du skal have denne orientering senest samtidig med, at du modtager varen eller første del af det købte, og den skal indeholder en klar anvisning i, hvad du skal gøre, hvis du fortryder købet.

Ud over oplysninger om din fortrydelsesret skal du have oplyst en fysisk adresse, hvor du kan henvende dig med eventuelle klager. En forretningsdrivende kan derfor ikke længere nøjes med at have en adresse i "cyberspace", dvs. en Internet-adresse!

Som forbruger har du 14 dage til at fortryde aftalen, og denne frist løber fra den dag, du modtager varen. Skulle du i stedet have købt en tjenesteydelse, fx klipning af hæk, løber fristen fra den dag, hvor du modtager en bekræftelse på, at aftalen er indgået.

Dog kan du ikke bruge fortrydelsesretten, når en tjenesteydelse er ved at blive udført, fx hvis gartneren allerede har klippet hækken eller er gået i gang med det med dit samtykke. Og det samme gælder, hvis du har købt en vare, der skal tilpasses efter dit behov og den erhvervsdrivende er i gang med denne tilpasning, fx at skære et gulvtæppe til efter de mål, du har angivet i en bestilling.

Endelig er der en gruppe af varer, hvor du mister din fortrydelsesret, såfremt du bryder forseglingen. Det gælder edb-programmer samt køb af lyd- og billedoptagelser, fx cd’er eller videofilm.

Hvis du fortryder købet, kan du sædvanligvis gøre det på to måder. Nemlig enten ved at give sælgeren en skriftlig meddelelse om, at du træder tilbage fra aftalen, eller ved at lade være med at modtage eller hente den tilsendte vare på posthuset. Har du allerede modtaget varen, kan du sende den tilbage, og du skal blot nå at aflevere forsendelsen til posthuset eller fragtføreren, inden fristen på 14 dage udløber.

Benytter du dig af fortrydelsesretten, skal du aflevere det købte i væsentligt samme stand, som du modtog det i, og sælgeren skal til gengæld give dig dine penge igen. Det er dig, der skal betale udgiften ved at sende varen tilbage.

Vi vil ikke her komme nærmere ind på de juridiske detaljer i fortrydelsesretten, for de skal klart fremgå af den skriftlige orientering, som du modtager senest sammen med varen.

Skulle du ikke modtage en klar og skriftlig orientering om din fortrydelsesret, kan du tage det roligt. Det bevirker nemlig, at du får en udvidet mulighed for at slippe fri af aftalen. I den situation får du ret til at fortryde aftalen i tre måneder fra det tidspunkt, hvor du skulle have fået en orientering fra den erhvervsdrivende – og det vil typisk være fra det tidspunkt, hvor du modtog varen.

Skulle den erhvervsdrivende efterfølgende, fx en måned efter du modtog varen, komme i tanke om, at han har glemt at orientere dig om din fortrydelsesret, kan den erhvervsdrivende afkorte den omtalte periode på tre måneder. Nemlig ved at sende dig den manglende orientering. I så fald løber der fra dette tidspunkt en frist på 14 dage, hvor du kan benytte din fortrydelsesret.

Det er kun ved dør- og telefonsalg, tegning af forbrugerforsikringer, salg uden for sædvanlig forretningssted og alle former for fjernsalg, at du som forbruger får en egentlig fortrydelsesret. I alle andre tilfælde – dog bortset fra køb af villa m.v. som privatbeboelse (emne nr. 765) - bliver du bundet af dine aftaler, medmindre sælgeren frivilligt har givet dig en fortrydelsesret (emne nr. 622), eller du på en eller anden måde er blevet snydt. Og det kan du eventuelt læse mere om i det følgende emne, dvs. emne nr. 633