656 Skal dine konti flyttes?

Der kan være mange grunde til, at du måske overvejer at flytte dine konti til et andet pengeinstitut. Den mest almindelige er givetvis, at du har fundet ud af, at du kan få en højere indlånsrente eller en lavere udlånsrente eller begge dele ved at skifte til et andet pengeinstitut. Også bankernes vidt forskellige gebyrpolitik kan få mange til at flytte kontiene. Bladet 'Penge og Privatøkonomi' har flere gange foretaget nogle meget afslørende sammenlignende analyser af de forskellige pengeinstitutters ind- og udlånsrenter. Disse analyser viser, at de fleste familiers privatbudget kan forbedres med pæne beløb, hvis man vælger et pengeinstitut med lav udlånsrente, lave gebyrer og høj indlånsrente. Vi vil bestemt råde dig til at være meget opmærksom på pengeinstitutternes rentesatser og gebyrpolitik.

I Penge og Privatøkonomi's nyeste bankguide 2005 har man ladet en modelfamilie have forskellige ind- og udlån i 18 forskellige pengeinstitutter og derefter beregnet familiens nettorenteudgifter. Vinderen blev Skandiabanken, hvor nettoudgiften var på -6.206 kr. Nr. 18 og dermed det dyreste pengeinstitut var Fionia Bank, hvor nettorenteudgiften var - 17.415 kr.  BG Bank lå nr. 7, Danske Bank nr. 8 og Nordea lå nr. 13.

Flere af de billigste pengeinstitutter i analyserne tilbyder en fælles renteberegning for visse indlån og udlån, således at kunden kun skal betale renter af sin nettogæld til pengeinstituttet. På denne måde får man en rente på sine indlån, som er lige så høj som udlånsrenten, og det er naturligvis en stor fordel. Ved at oprette en kassekredit som fungerer både som din lønkonto og din budget eller terminskonto kan du opnå de samme fordele. Det kan du læse mere om på emne nr. 671.

Du behøver bestemt ikke samle alle dine konti i et bestemt pengeinstitut. Der er flere og flere, som benytter sig af flere forskellige pengeinstitutter og det kan vi ikke se noget galt i. Der er også mange, som vælger at placere en del af deres opsparing i statsobligationer, fordi de derved kan få en højere rente. Det kan du læse mere om på emne nr. 672.

Vi vil på dette emne specielt omtale den situation, at du ønsker at flytte en af de særlige opsparingsformer, fx en kapital- eller ratepension, en selvpensioneringskonto eller en indeksopsparing til et andet pengeinstitut.

Selv om kontoen er nok så bundet og du er afskåret fra at hæve på kontoen, er du alligevel berettiget til at flytte kontoen til et andet pengeinstitut. Der sker blot det, at bindingerne flytter med. Vi kan i den forbindelse oplyse, at pengeinstitutterne i sommeren 1991 har afskaffet de særlige flyttegebyrer på 2 gange 7% ved flytning af en pensionsopsparing, og disse tårnhøje gebyrer har utvivlsomt tidligere afholdt mange fra at flytte kontiene.

Hvis der udtrykkeligt er aftalt et bestemt opsigelsesvarsel for kontoen, skal dette varsel normalt også overholdes ved overførsel af kontoen til et andet pengeinstitut.

Du kan komme ud for, at dit pengeinstitut nægter at gå med til flytningen, medmindre dit nye pengeinstitut også overtager dine lån i dit gamle pengeinstitut. Efter pengeinstitutankenævnets praksis kan dit gamle pengeinstitut ikke stille et sådant krav. Du skal dog være opmærksom på, at dit gamle pengeinstitut eventuelt kan reagere på en anden måde, nemlig ved at opsige dine lån til fuld indfrielse - selv om du hidtil har opfyldt dine forpligtelser. Du kan derfor risikere at komme ud i store vanskeligheder, hvis du ikke kan finde et andet pengeinstitut, som vil overtage dine lån.

Hvis dit pengeinstitut i forvejen har opsagt dit engagement til fuld indfrielse og måske sendt dig til incasso, kan du ved at flytte dine særlige opsparingsordninger til et andet pengeinstitut forhindre, at dit gamle pengeinstitut modregner dine indlån i din gæld, hvis der senere skulle opstå en situation, hvor modregning ellers lovligt kan finde sted. Modregning kan fx finde sted ved ophævelse af kontoen i utide og i visse tilfælde ved dødsfald. Det kan du læse mere om på emne nr. 652 

Du kan finde priserne på pengeinstitutternes priser her:

Pengeinstitutternes priser