616 Rentefri familielån

Ønsker du at hjælpe en af dine slægtninge med et særdeles favorabelt lån, kan du gøre det, blot lånet bliver oprettet med et særligt indfrielsesvilkår.

Du kan låne beløbet rentefrit ud, såfremt der:

1) Er tale om et reelt gældsforhold.
2) Forinden oprettes og underskrives et gældsbrev.
3) I gældsbrevet indflettes et vilkår om, at du til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, fx. med 14 dages skriftligt varsel.

Rentefri familielån kan benyttes over for alle - og ikke blot den nærmeste familie, og udtrykket familielån er således en uheldig betegnelse for et anfordringslån. Langt de fleste lån af denne type er dog lån fra forældre til børn og børnebørn og lån mellem søskende og mellem ugifte samlevende.

Hvis du yder dine børn eller børnebørn rentefri familielån, må du under ingen omstændigheder udforme gældsbrevet på en sådan måde, at du samtidigt forpligter dig til at yde låntagerne afgiftsfri pengegaver i en årrække. Fx 'dette lån tilbagebetales i løbet af de næste 5 år med de 100.000 kr. om året, som jeg og barnets anden forældre, dvs. min ægtefælle, afgiftsfrit må forære låneren, idet vi hver især forærer låneren en årlig og afgiftsfri pengegave på 50.000 kr., indtil lånet er færdigbetalt'. En sådan direkte sammenkædning af rentefri familielån og afgiftsfri pengegaver vil uvægerlig udløse gaveafgift på 15% af hele beløbet med fradrag af bundfradragene det første år, da der i denne situation er ydet en gave på hele beløbet allerede ved afgivelsen af gaveløftet.

Men lader du være med at kæde lånet og de årlige afgiftsfri gaver direkte sammen, skal der ikke betales gaveafgift. Du kan fx nøjes med et vilkår i gældsbrevet om, at 'låntageren skal afdrage beløbet med 50.000 kr. pr. en bestemt dato hvert år, fx pr. den 11. december, indtil det er færdigbetalt'.

Skulle du fx den 2. december få lyst til at blive spontant gavmild og forære låntageren 50.000 kr., kan du gøre det fuldstændigt afgiftsfrit. Og låntageren er selvfølgelig i sin gode ret til at bruge disse gavepenge, som han eller hun vil. For eksempel til at betale afdraget på sit rentefri lån hos dig den 11. december. Og skulle din ægtefælle ligeledes få lyst til at blive spontant gavmild, kan hun afgiftsfrit give låntageren 50.000 kr., som han straks afdrager på gældsbrevet.

Det er slet ikke nødvendigt at indsætte bestemmelser om afviklingen af lånet i gældsbrevet. Du kan blot skrive, at lånet forfalder til indfrielse på anfordring.

Ønsker såvel du som barnets anden forældre - fx din ægtefælle - at give barnet en økonomisk fordel, vil vi anbefale, at I hver især yder jeres barn et rentefrit familielån. I kan nemlig hver især give fx jeres barn en årlig, afgiftsfri pengegave på 40.000 kr. - (1995 kr.) eventuelt ved een gang årligt at blive spontant gavmilde og eftergive et afdrag på hvert af de to rentefri familielån. I 2024 er det afgiftsfri gavebeløb på 74.100 kr.

Som et led i denne service har vi udformet et gældsbrev til rentefri familielån, og det kan du eventuelt læse mere om på emne nr. 261.