De nyeste brevkassesvar

 

Her kan du læse et udvalg af de nyeste spørgsmål og svar.

Spørgsmål og svar fra august 2021:
 

Kan vi få folkepensionen udbetalt på New Zealand?   Kan jeg med en vagt forhindre min ekshustru i at møde op ved mit bryllup i kirken?
Er opsigelse af funktionær ugyldig?   Kan jeg få nedsat vægtafgiften, da min bil kører 6 km længere pr. liter end opgivet?
Hvor må man ophænge plakater?    Kan en 67-årig funktionær få fratrædelsesgodtgørelse?

 

Spørgsmål og svar fra juli 2021:
 

Hvordan aflyser vi et privat pantebrev, som er indfriet?   Skal min erstatning for personskade deles?
Hvor meget skal der betales i tinglysningsgebyr ved lysning af vedtægtsændringer i ejerforeningen?   Er lejekontrakt indgået af 17-årig pige gyldig?
Er boafgiften beregnet korrekt med dobbelt bundfradrag?   Stiger min arv, hvis jeg bliver medejer af min mands ejerlejlighed?

Spørgsmål og svar fra juni 2021:
 

Hvornår forældes incestsager?   Kan mægler kræve salær for handel, som ikke blev gennemført på grund af købers misligholdelse?
Hvordan får jeg dokumentation for, at jeg ikke længere sidder i uskiftet bo, efter at sønnerne har givet arveafkald?   Må jeg fremleje et værelse via Airbnb?
Må civilklædte betjente bære våben i retten?   Er mit særeje ubehæftet?
Må vore ægtefæller få afgiftsfri gaver fra vores mormor?   Hvordan skal arven beregnes, når der er givet et for stort arveforskud?

Spørgsmål og svar fra maj 2021:
 

Hvornår forældes momsgæld?   Hvordan kan vi få en kopi af vores ægtepagt fra 1981?
Hvornår kan der tidligst og senest søges om konfirmationsbidrag?   Kan jeg få fradrag for konfirmationsbidrag?
Kan jeg blive skilt ved bevilling efter 6 måneders separation - uden min mands underskrift eller accept?   Mister man kontanthjælp, hvis man arver penge?

Spørgsmål og svar fra april 2021:
 

Har køberen af min båd 14 dages returret?   Kan jeg få mit barn døbt uden faderens samtykkke eller viden?
Må jeg drive webshop fra min lejede bolig?   Hvor stor del af et børnebidrag bliver betalt af skattevæsenet?
Kan jeg blive domsmand, når jeg har en gammel dom for brugstyveri og hærværk?   Får et flexjob indflydelse på min erhvervsevnetabserstatning?
Må Nordea Kredit kræve 18% p.a. i morarente?    Forældes overtræk på bankkonto på 3 eller 10 år?

Spørgsmål og svar fra marts 2021:
 

Hvem af forældrene bestemmer, i hvilken skole barnet skal gå?    
Er internet must carry i en lejebolig?   Mister min datter sit danske statsborgerskab, hvis hun får britisk statsborgerskab?
Deling af uskiftet bo med bortadopteret halvsøster   Kan jeg få mit ægteskab annulleret, da min mand har ført mig groft bag lyset?
Hvordan kan jeg få indblik i min mands økonomi?   Skal jeg betale bidrag af søgne-helligdagsbetaling og udetillæg?
Hvor må min far køre med sin el-scooter?    Har man som enlig forsørger en fredningsperiode til at prøve et nyt forhold af?

Spørgsmål og svar fra februar 2021:
 

Kan jeg få lov til at læse obduktionsrapport fra min mors selvmord?   Må skat trække i kontanthjælpen?
Kan man i en ægtepagt aftale ligedeling af overskydende rentepensioner?   Kan jeg forlodsudtage 65.000 kr., som jeg har fået udbetalt fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond?
Hvordan sikrer jeg min hustru, hvis jeg dør først?   Kan man skrive testamente uden at ægtefællen behøver at få det at vide?

Spørgsmål og svar fra januar 2021:
 

Kan jeg adoptere min hustrus datter, når faderen protesterer?   Hvordan får vi en genpart af notartestamente, som vi oprettede for mange år siden?
Hvordan får vi aflyst et indfriet bortkommet pantebrev?   Hvordan tinglyser jeg min mors skifteretsattest digitalt - forud for overdragelse af sommerhus?
Hvordan kan vi sikre ligedeling af vore pensioner?   Hvordan kan jeg sikres bedst muligt ved død, når min kone har et særbarn?
Kan en 13-årig pålægges en kontrolafgift for at køre i bus uden billet?   Hvilke oplysninger om min mand kan jeg få hos SKAT?

Spørgsmål og svar fra december 2020:
 

Udlevering af røntgenfotos fra min tidligere tandlæge    
Er der grund til at båndlægge arv til umyndig arving efter fraskilt?   Kan vi oprette et særeje, der kun skal gælde ved utroskab?
Hvorledes sikrer jeg mig, hvis jeg skyder 900.000 kr. ind i et huskøb sammen med min nye kæreste?   Bortfalder vores indbyrdes arveret, når vi har ansøgt om separation, men fortsat bor sammen?
Er internet must carry i privat lejebolig?   Hvad skal en rykkerskrivelse indeholde?
Må jeg erstatte den gamle hæk ind til naboen med et plankeværk?   Kan min samlever hindre mig i at sælge mit hus?

Spørgsmål og svar fra november 2020:
 

Skal jeg tilbagebetale erstatning, hvis min méngrad fastsættes lavere?   Fedterøvsmodellen for særeje
Kan jeg optage et billigt billån på 100.000 kr. hos min mormor?   Hvor meget kan en person i uskiftet bo give afgiftsfrit?
Kan vi trække gaver til vor søn fra i skat?   Er det strafbart at dele video på facebook?

Spørgsmål og svar fra oktober 2020:
 

Kan mine børn, der er døbt katolsk, blive konfirmeret i folkekirken?   Forøges min farmors testationskompetence, hvis min far og min farbror giver blanke arveafkald?
Uskiftet bo og nyt ægteskab   Kan jeg give skatte- og afgiftsfrie gaver til min samlevers børn?
Hvordan er ansvaret for skader forvoldt ved færdsel til hest?   Kan jeg tilbageføre en gave på 67.100 kr. fra min svigermor?
Kan det gyldigt aftales, at opstaldningssted har tilbageholdsret i vores hest?   Kan man blive dømt til at have fælles forældremyndighed?  
Hvilket ansvar har en nyvalgt bestyrelse i en forening?   Må vores nabo have et 2,5 m højt drivhus helt op imod vores skel?
Kan vi tinglyse lejekontrakt, hvis vores udlejer ikke vil medvirke?   Kan en tjenestemandspension gøres til  særeje?

Spørgsmål og svar fra september 2020:
 

Kan en bestemmelse om successionsrækkefølge angribes af retten til suppleringsarv?   Kan alle og enhver få oplyst IP-adressers ejermænd?
Skal jeg betale skat eller afgift af arveforskud på 50.000 kr.?   Hvordan beregnes afgiften på gave til søns samlever?