384 Strafansvar fra det 15. år

Når du har fejret din 15-års-fødselsdag og vågner næste morgen, kan du straffes på linje med voksne, hvis du begår en forbrydelse. Det fremgår af straffeloven, som bestemmer følgende:

Handlinger foretaget af børn under 15 år straffes ikke.

I perioden fra d. 01.10.2010 til d. 01.03.2012 var den kriminelle lavalder 14 år.

Straffriheden for unge under 15 år må imidlertid på ingen måde forveksles med, at det er risikofrit at begå tyveri, hæleri eller hvad forbrydelsen nu måtte hedde. Den er blot udtryk for, at politikerne har anset dig og andre under 15 år for at være for umodne til at blive trukket gennem det tunge retsmaskineri, registreret som kriminelle og måske få tid til at tænke over tingene i selskab med hærdede forbrydere i de danske statsfængsler.

Begår du tyveri, hæleri eller lignende forbrydelser, inden du fylder 15 år, bliver du ikke straffet, men derimod hjulpet på ret kurs af kommunens sociale udvalg, som automatisk kommer ind i sagen.

Efter lov om social bistand har kommunen mulighed for at hjælpe dig på forskellige måder, idet den blandt andet:

  1. Kan give dig en personlig rådgiver.

  2. Kan anbringe dig hos en anden familie.

  3. Eller kan anbringe dig på en døgninstitution for unge.

Begår du derimod en forbrydelse efter dit 15. år, får du nøjagtig samme behandling som voksne i det strafferetslige system. Dog vil domstolene være mere tilbøjelige til at løfte den advarende finger - og give dig et tiltalefrafald eller en betinget dom - ved mindre alvorlige forbrydelser. Men lad dig ikke snyde af betegnelsen en 'betinget dom', for den kan blive meget ubehagelig, hvis du begår nye forbrydelser i den såkaldte prøvetid. I så fald kan dommen veksles fra betinget til ubetinget og vil dermed blive lagt oveni din næste dom.

Mange unge har fået lidt af et chok, når en tilsyneladende banal forbrydelse pludselig blev til måske et års ubetinget fængselsstraf, fordi tidligere - og betingede domme - pludselig blev lagt oveni!

Hvis du vil vide, hvad der kan ske, såfremt du cykler eller kører på knallert i spirituspåvirket tilstand, kan du læse det næste emne, dvs. emne nr. 385.