Klagenævn og ankeinstanser


Nedenfor finder du en emneinddelt oversigt og introduktion til de over 100 danske klagenævn og ankeinstanser.


Klagenævn ændres og nye dukker op, så hvis du finder ukorrekte oplysninger i beskrivelserne nedenfor, må du meget gerne sende os en e-mail.

Klagenævn og ankeinstanser med relation til:

Advokater, ejendomsmæglere og revisorer

Arbejde og uddannelse

Bolig og husleje

Familieretlige sager

Flygtninge, individ og samfund

Forbrug, tjenesteydelser og håndværkere

Militær og forsvar

Natur, miljø og energi

Politi og fængselsvæsen

Radio og TV

Skat

Sociale forhold

Sundhedsvæsnet og psykologi/psykiatri

Telefon

Trafik

- Du kan også gå ind på Forbrugerstyrelsens oversigt over godkendte private anke- og klagenævn.


Advokater, ejendomsmæglere og revisorer

Advokatnævnet Revisornævnet
Klagenævnet for ejendomsformidling Disciplinærnævnet for statsautoriserede revisorer

Disciplinærnævnet for registrerede revisorer


Arbejde og uddannelse

Ankenævnet vedr. praktikvirksomhed

Arbejdsmarkedsrådene

Ankenævn vedr. arbejdsgivernes elevrefusion

Arbejdsdirektoratet
Ankenævnet for tilskud til statsgaranterede studielån ATP's ankenævn
Ankenævnet for uddannelsesstøtte SU-styrelsen
Arbejdsmarkedets ankenævn Tipsungdomsnævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet Tvistighedsnævnet

Arbejdsmarkedsstyrelsen


Bolig og husleje

Beboerklagenævnene Byfornyelsesnævnet

 

Huslejenævnene


Familieretlige sager

Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen

Natur, miljø og energi

Energiklagenævnet

Miljøklagenævnet

Energistyrelsen

Naturklagenævnet
Miljøstyrelsen Energiankenævnet

Telefon

Service 900-tjenestenævnet

Teleklagenævnet
Telebrugernævnet Telestyrelsen
Teleankenævnet

Militær og forsvar

Ankenævnet for disciplinarmidler i henhold til beredskabsloven

Forsvarets ankenævn

Bemandingsnævnet

Forsvarets disciplinarnævn

Besætningsnævnet Værnepligtsnævnet
Disciplinærnævnene i henhold til beredskabslovene

Forbrug, tjenesteydelser og håndværkere

Ankenævnet for biler
Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for forsikring

Ankenævnet for køreundervisning

Byggeriets ankenævn

Elprisudvalget

Forbrugerklagenævnet

Fødevaredirektoratet

Gas- og varmeprisudvalget

Helbredsnævnet for søfarende

Klagenævnet for øvrige kursusudbydere

Klagenævnet for udbud

Klagenævnet for værdipapircentralen

Konkurrenceankenævnet

Patentankenævnet

Pengeinstitutankenævnet

Realkreditankenævnet

Rejseankenævnet

Tilbageholdelsesnævnet

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed


Sociale forhold

De sociale nævn Den sociale ankestyrelse
Den sociale sikringsstyrelse

Flygtninge, individ og samfund

Adoptionsnævnet EU's ombudsmand
Biblioteksafgiftsnævnet Flygtningenævnet
Biskopperne Indenrigsministeriets CPR-kontor
Civilstyrelsen  Partistøttenævnet
Datatilsynet Udlændingestyrelsen
Den europæiske menneskerettighedskommission Familiestyrelsen

Trafik

Færdselsstyrelsen Taksationskommissioner
Havneklagenævnet Vejdirektoratet
Jernbaneklagenævnet

Skat

Landsskatteretten

Skatteankenævnene


Sundhedsvæsnet og psykologi/psykiatri

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse og sterilisation

De psykiatriske patientklagenævn

Landstandlægenævnet

Lægemiddelskadenævnet

Patientskadeankenævnet

Psykolognævnet

Regionstandlægenævnene

Sundhedsvæsenets patientklagenævn


Politi og fængselsvæsen

Direktoratet for Kriminalforsorgen Rigsadvokaten
Politiklagenævnet Statsadvokaterne

Radio og TV

Pressenævnet

Radio- og TV-reklamenævnet

Udvalget vedr. lokalradio og -TV