Klagenævn og ankeinstanser


Nedenfor finder du en emneinddelt oversigt og introduktion til 87 danske klagenævn og ankeinstanser.


Klagenævn ændres og nye dukker op, så hvis du finder ukorrekte oplysninger i beskrivelserne nedenfor, må du meget gerne sende os en e-mail.

Klagenævn og ankeinstanser med relation til:


Advokater, ejendomsmæglere og revisorer Politi og fængselsvæsen
Arbejde og uddannelse Radio og TV
Bolig og husleje Skat
Familieretlige sager Sociale forhold
Flygtninge, individ og samfund Sundhedsvæsnet og psykologi/psykiatri
Forbrug, tjenesteydelser og håndværkere Telefon
Militær og forsvar Trafik
Natur, miljø og energi

Du kan også gå ind på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oversigt over godkendte ankenævn og lovpligtige klageinstanser


Advokater, ejendomsmæglere og revisorer

Advokatnævnet Klagenævnet for ejendomsformidling
Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere Revisornævnet

Arbejde og uddannelse

Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Ankestyrelsesens Beskæftigelsesudvalg Tipsungdomsnævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet Tvistighedsnævnet
ATP's ankenævn

Bolig og husleje

Beboerklagenævnene Byfornyelsesnævnet

Huslejenævnene


Familieretlige sager

Adoptionsnævnet Ankestyrelsen

Natur, miljø og energi

Energiankenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Energiklagenævnet

Natur- og Miljøklagenævnet
Energistyrelsen Planklagenævnet
Energitilsynet

Telefon

Teleankenævnet

Teleklagenævnet

Militær og forsvar

Ankenævnet for disciplinarmidler i henhold til beredskabsloven

Forsvarets ankenævn

Ankenævnet for søfartsforhold

Forsvarets disciplinarnævn

Bemandingsnævnet Værnepligtsnævnet
Disciplinærnævnene i henhold til beredskabslovene

Forbrug, tjenesteydelser og håndværkere

Ankenævnet for Biler Erhvervsankenævnet
Ankenævnet for Feriehusudlejning Forbrugerklagenævnet
Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Klagenævnet for Udbud
Ankenævnet for Forsikring Klagenævnet for værdipapircentralen
Ankenævnet for Hotel, restaurant og turisme Konkurrenceankenævnet
Ankenævnet for Køreundervisning Pakkerejse-Ankenævnet
Ankenævnet for Søfartsforhold Parkeringsklagenævnet
Byggeriets Ankenævn Patentankenævnet
Center for Klageløsning Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Det finansielle ankenævn
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede byggesagkyndige

Sociale forhold

Ankestyrelsen

Flygtninge, individ og samfund

Biblioteksafgiftsnævnet Flygtningenævnet
Biskopperne Overtaksationskommissionen
Civilstyrelsen Procesbevillingsnævnet
Datatilsynet Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor
Den Europæiske Menneskerettighedskommission Udlændingenævnet
EU's ombudsmand

Trafik

Færdselsstyrelsen Taksationskommissioner
Havneklagenævnet Vejdirektoratet
Jernbanenævnet

Skat

Landsskatteretten Skatteankenævnene

Sundhedsvæsenet og psykologi/psykiatri

Abortankenævnet Psykolognævnet

Ankenævnet for Patienterstatningen

Regionstandlægenævnene
De psykiatriske patientklagenævn Styrelsen for patientsikkerhed
Landstandlægenævnet Sundhedsvæsenets disciplinærnævn

Politi og fængselsvæsen

Direktoratet for Kriminalforsorgen Rigsadvokaten
Politiklagemyndigheden

Radio og TV

Pressenævnet

Radio- og TV-reklamenævnet

Udvalget vedr. lokalradio og -TV