811 Forsvundet eller død ?

Ved alle dødsfald skal der foretages ligsyn af en læge, som udsteder en dødsattest.

En persons død kan konstateres enten ved uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed, dvs. hjertedødskriteriet, eller ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion, dvs. hjernedødskriteriet, som blev indført i 1990.

Hvis en person blot er forsvundet, kan der af gode grunde ikke holdes ligsyn og udstedes dødsattest. Der gælder imidlertid nogle specielle regler, hvorefter en person kan erklæres for død alligevel.

Det gælder for det første, hvis der er juridisk vished for, at den pågældende er død, fx. hvis en fisker om vinteren er faldet over borde uden redningsvest midt i Nordsøen og al eftersøgning har været forgæves. I disse tilfælde kan skifteretten ifølge dødsboskiftelovens § 5 afsige kendelse om, at den forsvundne skal anses for død. Det skal ifølge lovens ordlyd anses for sikkert, at den pågældende er død.

For det andet er der ifølge lov om borteblevne mulighed for at erklære en forsvundet person for død ved en såkaldt dødsformodningsdom, som kan afsiges enten efter 6 måneder eller 5 år. Hvis den forsvundne på det tidspunkt, han sidst vides at have været i live, var i livsfare eller der i øvrigt efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder er en særdeles høj grad af sandsynlighed for, at den pågældende er død - fx. fordi det skib eller fly, som han var ombord i - er forsvundet, kan dødsformodningsdom afsiges efter 6 måneder.

I alle andre tilfælde kan sag om dødsformodningsdom først påbegyndes, når der forløbet 5 år, siden den forsvundne sidst vides at have været i live.

En dødsformodningsdom har normalt virkning fra den sidste dag i den måned, hvori 5 års-fristen udløb. Hvis den forsvundne var i livsfare eller  der i øvrigt efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder er en særdeles høj grad af sandsynlighed for, at den pågældende er død, kan retten bestemme, at dødsformodningen skal gælde fra den dag, det er sandsynligst, at den borteblevne er død, hvis en sådan dag kan fastslås.

Skulle den borteblevne senere dukke op - efter at være erklæret død, kan han eller hun i indtil 10 år kræve sine ejendele tilbage fra dem, der har arvet dem. Var den borteblevne gift, består ægteskabet på ny, medmindre ægtefællen har giftet sig igen.