880 Boafgift

881 Hvem skal betale boafgift og af hvad?

882 Hvordan beregnes boafgiften?

883 Arv til velgørende institutioner

884 Boafgift af forsikringssummer m.v.?

885 Kan boafgiften blive lavere?

Beregning af boafgift