382 Hæfter forældrene?

Dine forældre hæfter for børns ansvarspådragende handlinger i to situationer:

Objektivt ansvar op til 7.500 kr

Ved skader, der forvoldes fra og med d. 01.07.2009 hæfter den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn, umiddelbart over for skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7.500 kr. for hver skade.

Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden, solidarisk for erstatningen på op til 7.500 kr. pr. skade.

Ansvaret for forældrene gælder, uanset om de har tilsidesat deres tilsynspligt

Hvis forældrene har en almindelig ansvarsforsikring, vil denne dække skaden, herunder også forældrenes hæftelse for de 7.500 kr.

Tilsidesættelse af tilsynspligten

Dine forældre bliver medansvarlige for de skader, du laver, hvis dine forældre har svigtet deres såkaldte tilsynspligt.

Der har gennem årene været mange retssager om forældres medansvar for de skadegørende handlinger, deres børn har lavet. Og hvis vi skal sige det populært, så virker det som om domstolene mener, at 'livet må kunne leves nogenlunde praktisk og overkommeligt - også af folk med børn. Der skal nemlig meget til, før forældre bliver medansvarlige for deres børns skader, fx i trafikken eller ved leg.

I langt de fleste sager bliver det den unge selv, der skal betale erstatning, og hvis den unge ikke kan betale og heller ikke er dækket af en forsikring, er det bare ærgerligt - for den person, der har lidt skade. Enten må han opgive sit erstatningskrav eller vente og se, om barnet på et senere tidspunkt kommer til penge.

Er barnet derimod dækket af en ansvarsforsikring - og det er langt de fleste børn - bliver det forsikringen, der betaler erstatningen. Og det kan du eventuelt læse mere om i det næste emne, dvs. emne nr. 383.