623 Garanti i forbrugerkøb

Køber du som forbruger en vare hos en erhvervsdrivende giver loven dig automatisk en slags garanti, blot under en anden betegnelse. Nemlig reklamationsret!

Du får automatisk to år til at kræve eventuelle mangler ved salgsgenstanden udbedret for sælgerens regning. Men du skal reklamere over for sælgeren inden ”rimelig tid” - som loven udtrykker det - efter du opdagede manglen. Dog vil en sådan meddelelse altid være i overensstemmelse med loven, hvis du giver den inden to måneder efter, du blev bekendt med fejlen ved den pågældende vare.

Indtil 1. januar 2002 var reklamationsfristen et år, men en lovændring, der blev vedtaget i april 2002 medfører, at fristen med tilbagevirkende kraft – dvs. fra årsskiftet – er forlænget til to år. De nye regler finder anvendelse på alle køb efter d. 31.12.2001. Ud over den længere frist har du fået en væsentlig bedre retsstilling, når du som forbruger køber varer. Det gælder blandt andet på følgende tre områder:

1)      En forretningsdrivende kan ikke længere tage et generelt forbehold, når vedkommende sælger dig en vare, fx ”købt som beset”. I stedet skal sælgeren præcisere de konkrete fejl og mangler, der måtte være ved det solgte, hvis sælgeren vil undgå at komme til at udbedre dem gratis.

2)      Som forbruger kan du nu vælge mellem at forlange at få varen repareret, dvs. afhjælpning, eller omlevering, dvs. at få en ny og fejlfri vare, hvis der viser sig at være mangler ved den vare, du har købt. Forlanger du omlevering, kan sælgeren kun slippe for det, hvis det er umuligt, eller hvis det vil påføre sælgeren uforholdsmæssigt store omkostninger.

3)      Ligeledes får du som forbruger en klart bedre retsstilling, hvis der inden for de første tolv måneder efter leveringen viser sig fejl og mangler ved varen. Her vil sådanne mangler nemlig som udgangspunkt blive anset for at have været til stede på det tidspunkt, hvor du fik varen. Er købet sket før d. 01.01.2022, er fristen kun på seks måneder efter leveringen.

Sælgeren må ikke kalde denne lovmæssige reklamationsret for en garanti, for du kan gøre mangler gældende i to år efter købet, uanset om sælgeren oplyser dig om det eller ej. Efter markedsføringsloven må sælgeren udelukkende anvende betegnelse ”garanti”, hvis han tilbyder dig en bedre retsstilling end den, du automatisk får efter lovgivningen.

Det er ikke nok, at sælgeren giver dig fx 25 måneders reklamationsfrist i stedet for de 24, du automatisk har. Efter de vejledende retningslinier fra Forbrugerombudsmanden skal et garanti-tilsagn stille dig væsentlig bedre end efter købelovens regler!

Eksempler på væsentligt bedre garanti-ordninger kan være: ”Tre års garanti på alle mekaniske dele” eller ”seks års garanti mod rustgennemtæring”.

Du bør altid sørge for at få et garanti-tilsagn skriftligt, og det uanset, hvor sympatisk og tillidsvækkende den pågældende ekspedient eller håndværksmester kan være. For selv om mundtlige aftaler i princippet er lige så bindende som skriftlige, står du bevismæssigt i en håbløs situation, hvis du blot kan henvise til, hvad sælgeren lovede dig mundtligt.

Den toårige reklamationsret gælder både ved køb af nye og brugte ting, og den gælder også, selv om sælgeren kun har givet dig garanti i fx tre måneder, hvilket er almindeligt ved salg af brugte ting. Dette hænger sammen med, at reglerne om den toårige reklamationsret ikke kan fraviges til skade for køberen, når det gælder et forbrugerkøb. Du skal dog være opmærksom på at mangelsbedømmelsen kan være anderledes ved brugte ting.

Skulle en forretningsdrivende give dig en skriftlig garanti uden at angive en tidsgrænse, fx at en akvarel er malet af Asger Jorn, er du ikke bundet af frister. Finder du otte år senere ud af, at det pågældende billedet er malet af en helt anden, er der tale om en væsentlig mangel, og du har krav på at få dine penge tilbage.

Såvel din almindelige toårige reklamationsret som en egentlig garanti kan blive værdiløs, så du alligevel ikke kan bruge den til noget. Nemlig hvis den pågældende virksomhed eller forretning bliver erklæret konkurs eller opløses på anden måde, inden reklamations- og garantiperioden udløber.

Er du blevet snydt i forbindelse med dit køb, er du hverken bundet af den almindelige reklamationsfrist eller en garantiperiode. Og det kan du læse mere om under emne nummer 633.