373 Gaver fra bedsteforældre

Hver af dine forældre og dine bedsteforældre kan årligt forære dig op til 74.100 kr. (2024), uden det får negative skatte- eller afgiftsmæssige virkninger, dvs. at du hverken skal betale skat eller gaveafgift af pengegaven.

Men hvis dine forældre benytter sig af reglen om, at de må give dig større afgiftsfri pengegaver, kan det give bagslag, medmindre der er et eller andet, du straks skal bruge pengene til. For hvis du sparer pengene op og får renter, skal din renteindtægt beskattes hos dine forældre, indtil du fylder 18 år. Og denne omvendte beskatning kan du eventuelt læse mere om på emne nummer 372.

Benytter dine bedsteforældre sig derimod af muligheden for at forære dig en årlig afgiftsfri pengegave på op til 2 gange 74.100 kr. (2024), kan de være sikre på, at dine eventuelle renteindtægter bliver beskattet hos dig. Men da du - unaset din alder - har et personfradrag i 2024 på  49.700 kr. - og dermed et frikort - vil du også få renteindtægten skattefrit.

Holder dine bedsteforældre sig under de oplyste beløbsgrænser skal gaverne IKKE indberettes til den lokale told- og skatteregion. Men af bevismæssige grunde kan det være klogt at oprette et såkaldt gavebrev. Nemlig tage et stykke papir, hvor I skriftligt bekræfter gaven.

Du kan eventuelt læse mere om pengegaver og opsparingsgaver ved at gå ind på emneoversigt nr. 610, hvor vi gennemgår gaverne for den gavmilde part, dvs. for de voksne givere.