Oversigtsskema over arveregler for ægtefæller og ugifte samlevende

Den gamle arvelov fra 1964

Den nye arvelov

Ægtefæller uden børn Den længstlevende arver automatisk hele boet.
De kan testere over 1/2 af boet til fordel for andre end ægtefællen.
Den længstlevende arver automatisk hele boet.
De kan testere over 3/4 af boet til fordel for andre end ægtefællen.
Ægtefæller med fællesbørn eller særbørn Den længstlevende arver automatisk 1/3  af boet og afdødes børn 2/3 af boet.
De kan testere over 1/2 af boet til fordel for den længstlevende, som dermed får 2/3 af boet.
Er der formuefællesskab, kan længstlevende ved testamente tillægges i alt 5/6 af fællesboet.
Er der kombinationssæreje om ejendele i lige sameje, kan længstlevende ved testamente tillægges i alt 11/12 af disse ejendele.
De kan testere over 1/2 af boet til fordel for andre end ægtefællen.
Ægtefællens tvangsarv er 1/6 af boet. Hvis der er formuefællesskab, får ægtefællen mindst 7/12 af fællesboet
Den længstlevende arver automatisk 1/2 af boet og afdødes børn 1/2 af boet.
De kan testere over 3/4 af boet til fordel for den længstlevende, som dermed får 7/8 af boet.
Er der formuefællesskab, kan længstlevende ved testamente tillægges i alt 15/16 af fællesboet.
Er der kombinationssæreje om ejendele i lige sameje, kan længstlevende ved testamente tillægges i alt 31/32 af disse ejendele.
De kan testere over 3/4 af boet til fordel for andre end ægtefællen og børnene.
Ægtefællens tvangsarv er 1/8 af boet. Hvis der er formuefællesskab, får ægtefællen mindst 9/16 af fællesboet
 
Samlevende uden børn Ingen automatisk arveret. 
De kan testere over hele boet til fordel for samleveren eller andre
Ingen automatisk arveret. 
De kan testere over hele boet til fordel for samleveren eller andre.
De kan oprette et ”udvidet samlevertestamente” , jf. nedenfor. Dette får dog normalt kun betydning, hvis de får børn.
Samlevende med fællesbørn eller særbørn Ingen automatisk arveret. 
De kan testere over 1/2 af boet til fordel for samleveren eller andre.
Ingen automatisk arveret. 
De kan testere over 3/4 af boet til fordel for samleveren eller andre.

De kan oprette et ”udvidet samlevertestamente” om, at de skal arve hinanden, som om de var ægtefæller. Dermed kan samleveren få i alt 7/8 af boet, hvis der desuden testeres mest muligt til samleveren.  Samleveren kan desuden få forlodsret, få fortrinsret til udtagelse af de enkelte ejendele samt ret til at få arven suppleret op til  710.000 kr. (2014)  incl. forsikringssummer m.v., forudsat at de ved førstafdødes død har levet sammen de sidste 2 år, eller venter, har eller har haft et fælles barn.

Advokat Jørgen U. Grønborg