911 Fornavn

Et fornavn er et navn, som enten kan stå som det første eller som det eneste navn foran efternavnet.  Reglerne om fornavne står i navnelovens kap. 3.

Alle skal have mindst eet fornavn. Du kan derfor kun bortkaste et fornavn, hvis du samtidig beholder eller tager et andet fornavn. 

Du kan godt have flere fornavne og fornavne kan forbindes med bindestreg. Hedder du fx Poul Erik Skou Jensen, har du to fornavne og et mellemnavn, da navnet Skou ikke er et fornavn. Hvis du vil vide mere om ændring af mellemnavne, kan du læse emne nr. 912.

De eller den, der har forældremyndigheden over et barn, skal senest 6 måneder efter barnets fødsel give barnet et fornavn. Hvis dette ikke sker, kan navngivningen gennemtvinges via tvangsbøder. Der kan ikke ske tvangsnavngivning, hvis pligten til at give et barn et fornavn ikke overholdes.

Hvis du vil have et nyt fornavn, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan hente på www.borger.dk. Skemaet skal sendes til personregisterføreren, dvs. kordegnekontoret eller i et landdistrikt til præsten, i det sogn, hvor du bor. For personer, der er fødselsregistreret i Sønderjylland, skal skemaet sendes til personregisterføreren i den kommune, hvor du er fødselsregistreret. 

Fra d. 15.05.2007 er der indført et gebyr på navneændringer, og gebyret er fra d. 01.01.2024 på 585,66 kr.

Du kan som udgangspunkt når som helst få ændret dit fornavn eller dine fornavne - uden at det er nødvendigt at give en begrundelse for dit ønske. Er du ked af dit nuværende fornavn eller af stavemåden kan du normalt uden problemer få ændret fornavnet eller stavemåden eller få et eller flere yderligere fornavne. Har du to fornavne, kan du få ændret dem begge eller vælge at beholde det ene. Der gælder dog nogle begrænsninger i din ret til at få et nyt fornavn.
 

Du må normalt kun vælge et fornavn, som er optaget på en liste over godkendte fornavne. Listen med ca.  6.000 fornavne findes på Familieretshuset hjemmeside. Listen er opdelt i drenge- og pigefornavne. Et fornavn må ikke betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet. En række navne, såsom Kim og Nikita, er opført på begge lister, da de er kønsneutrale.

Du må gerne tage to ens fornavne, f. eks. Bent Bent.  Du må gerne sætte to godkendte fornavne sammen med en bindestreg, eksempelvis Anne-Sofie eller Hugo-Børge

Hvis det fornavn du ønsker ikke står på denne liste, skal sagen behandles af Familieretshuset. Fornavnet kan godkendes, hvis det

1) er et egentligt fornavn,

2) ikke er uegnet til at blive anvendt som fornavn her i landet og

3) ikke er upassende eller kan vække anstød.

Du kan ikke få godkendt udprægede kælenavne, som fx Putte, eller dyrenavne, som fx Misser eller Fido. Du kan heller ikke få godkendt navne som allerede eksisterer som varemærke- eller firmanavne, fx Omo eller Fona. Grænserne er dog ikke særligt klare. Fx kan man på listen over godkendte fornavne finde kælenavnet Skat, dyrenavnet Bella, varemærket Ariel og firmanavnet Levi. 

Du kan heller ikke forvente, at Familiestyrelsen vil godkende fornavne som fx Bimmer eller Manse, Madonna eller Prince. Derimod kan du uden problemer godt få lov til at hedde Elvis.

Du kan ikke få godkendt en al for eksotisk eller fantasifuld stavemåde af dit fornavn, men også her er det vanskeligt at trække grænserne. Familiestyrelsen har f. eks. allerede godkendt, at du kan du få lov til at hedde Bentt med to t'er eller med th eller Zuzanne med to z'er.

Du kan godt få godkendt et udenlandsk fornavn, uanset om du har en etnisk tilknytning til den pågældende navnekultur. Et fornavn vil dog ikke kunne godkendes, hvis det f.eks. er så fremmedartet, at det er uegnet til at blive anvendt som fornavn her i landet.