854 Omkostningerne 

 

Fra d. 01.01.2000 skal hverken notartestamenter eller vidnetestamenter stemples.

Til gengæld skal der betales et notarialgebyr på 300 kr., hvis du vil oprette et notartestamente. Gebyret er for selve notarialforretningen, og det er således ligegyldigt, om der er en eller to oprettere. Der er ikke noget gebyr på vidnetestamenter, men vi vil alligevel tilråde alle at oprette testamentet for notaren.

Der gælder ikke faste takster for advokathonoraret for bistand med oprettelse af et testamente. Honorarets størrelse afhænger derfor først og fremmest af tidsforbruget. Honoraret vil næsten altid løbe op i mindst 2.800 kr. + moms, eller i alt 3.500 kr., og for mere komplicerede testamenter kan honoraret blive meget højere. Du kan altid bede advokaten give dig en forhåndsvurdering af, hvad testamentet nogenlunde kommer til at koste.

Hvis du vil oprette testamente uden advokatbistand, kan du på denne linie købe standardformularer til en række forskellige testamenter, som koster 350 kr. incl. moms og forsendelse. Du kan på emne nr. 851 læse en oversigt over de 8 forskellige testamentsformularer, som er med i vor formularservice.

Hvis du ønsker at skræddersy dit testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat. Du har her mulighed for at indsætte en række individuelle bestemmelser og desuden få en gennemgang af udkastet med advokat med speciale i arveret og familieret. Prisen for advokatbistanden er 3.750 kr. inkl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, så prisen kun er 3.450 kr. incl. moms