Beregning af vejledende salær i privatskiftede dødsboer

Hvad er prisen for at få advokatbistand til behandlingen af et dødsbo, som skiftes privat?  

Indtast oplysninger om dødsboets aktiver og gæld i felterne nedenfor – og modtag et prisoverslag straks:

Handelsværdi af helårsbolig
Pantegæld i helårsbolig (Undlad minustegn)
Handelsværdi af fritidsbolig
Pantegæld i fritidsbolig (Undlad minustegn)
Indeståender i pengeinstitutter
Værdipapirer (Aktier, obligationer m.v.)
Andre aktiver
Anden gæld
Antal arvinger