Energiankenævnet


Ankenævnet behandler tvister mellem forbrugeren og den private energiforsyning af enten el, gas eller varme.


Gebyr: Ankenævnet opkræver et gebyr på 160 kr. for behandling af en klagesag. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold i klagen, eller hvis ankenævnet ikke kan behandle sagen.

Klagefrist: Ingen

Hvem kan klage? Du kan klage, hvis den energiydelse, du har købt, hovedsageligt er beregnet til at blive brugt af dig som privatperson. Altså skal ydelsen anvendes i den daglige husholdning eller til opvarmning af den private bolig.

Du er derimod ikke forbruger, hvis energiydelsen hovedsageligt anvendes i forbindelse med udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed eller lignende. Ankenævnet kan dog i visse tilfælde behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Energiydelsen skal være købt hos et energiselskab, og du skal stå i et direkte kundeforhold med dit energiselskab.

 

Adresse
 • Energiankenævnet
  Carl Jacobsens Vej 35,
  2500 Valby
  Tlf. 4171 5301
  ma-to. kl. 9-12
  www.energianke.dk


Se også