838 Barnløse ægtefæller

Hvis du ikke efterlader dig børn eller andre livsarvinger, arver din ægtefælle alt, hvad du efterlader dig. Det gælder, uanset om I har fuldstændigt særeje, kombinationssæreje, skilsmissesæreje eller fælleseje.

Din ægtefælle skal ikke dele med dine eventuelle arvinger efter forældrelinien eller bedsteforældrelinien, f.eks. dine forældre, søskende, nevøer og niecer.

Din ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo, når du ikke har livsarvinger.

Hvis den samlede nettoformue er på under 820.000 kr. (2022), kan den længstlevende på visse betingelser udtage hele boet uden skiftebehandling som et såkaldt ægtefælleudlæg, og det kan du læse mere om på emne nr. 822.

Hvis den længstlevende ikke efterlader sig livsarvinger og ikke har giftet sig igen, skal boet efter længstlevende deles med halvdelen til hver ægtefælles arvinger. Er der ved længstlevendes død kun arvinger efter den ene af ægtefællerne, arver de det hele.

Den nævnte delingsregel mellem barnløse ægtefællers slægtninge er ikke til hinder for, at den længstlevende ved testamente disponerer over hele boet til fordel for nogle bestemte slægtninge eller velgørende institutioner. Vi har som led i denne linies formularservice udarbejdet et standardtestamente for enlige uden børn, som kan anvendes af den længstlevende. Det kan du læse mere om på emne nr. 281.

Hvis du og din ægtefælle er barnløse, og I ikke ønsker, at boet efter længstlevende skal deles med halvdelen til hver ægtefælles slægt, kan I oprette et testamente, hvor I i fællesskab bestemmer, hvorledes formuen skal fordeles ved længstlevendes død. Et sådan testamente kan også bestilles under vor formularservice, og det kan du læse mere om på emne nr. 256.

Hvis boet efter førstafdøde er udlagt som boudlæg til den, der afholder begravelsesomkostningerne, er der ikke tale om, at længstlevende har arvet førstafdøde, og i denne situation tilfalder arven efter længstlevende alene dennes arvinger.