362 Regler om arbejdstiden

Hvis du efter folkeskolen kommer i gang med en erhvervsfaglig grunduddannelse eller i øvrigt får fuldtidsbeskæftigelse, vil din maksimale ugentlige arbejdstid svare til, hvad der i øvrigt gælder på arbejdsmarkedet. Nemlig maksimalt 40 timers ugentligt arbejde.

 

Dine forældre kan ikke tvinge dig til at arbejde mere end det omtalte timetal, men i visse situationer vil du - i øvrigt som alle andre lønmodtagere - være nødt til at udvise smidighed, såfremt din arbejdsgiver har brug for overarbejde.

Der er også regler for, hvor meget du må arbejde, hvis du efter at du er fyldt 13 år får et af de job, som du lovligt må have uden for arbejdstid - og som du eventuelt kan læse mere om under emne nr. 342.

A. Indtil du fylder 15 år må din daglige arbejdstid ikke overstige:

  1. 2 timer på skoledage.
  2. 7 timer på skolefridage og i ferier. De 7 timer skal ligge samlet.

Din samlede ugentlige arbejdstid må højst være 12 timer, dog bortset fra skoleferier af mindst en uges varighed, fx din efterårs-, jule- og sommerferie. I disse ferier må din højeste ugentlige arbejdstid være på 35 timer.

 

B. Er du fyldt 15 år må din daglige arbejdstid ikke overstige:

  1. 2 timer på skoledage.
  2. 8 timer på skolefridage og i ferier. De 8 timer skal ligge samlet.

Din samlede ugentlige arbejdstid må godt være højere end 12 timer. Din højeste ugentlige arbejdstid må være på 40 timer.

 

C. Skulle du være udskrevet af folkeskolen for at opfylde din undervisningspligt på arbejdsmarkedet, må du højst arbejde 40 timer om ugen. Din mulighed for at komme tidligere ud af skolen kan du i øvrigt læse mere om i emne nr. 341.

 

Ud over de omtalte regler om din arbejdstid, indeholder lovgivningen - dvs. lov om arbejdsmiljø - en række bestemmelser om din ret til hviletid og fridøgn, lige som ferieloven indeholder bestemmelser om din ret til feriepenge.

 

Så længe du er omfattet af undervisningspligten, dvs. går i folkeskole, må du ikke arbejde mellem kl. 20.00 og 06.00. Du skal have en sammenhængende hvileperiode på 14 timer i døgnet, og du skal hver uge have 2 sammenhængende fridøgn.

 

Hvis du er gået ud af folkeskolen efter 9. klasse og endnu ikke er fyldt 18 år, må du som hovedregel heller ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 06.00. Du må dog godt arbejde i hoteller, restauranter og grillbarer og lignende til kl. 24, og det samme må du i biografer, teatre, cirkus, koncertsteder og lignende underholdningssteder. Du må også indgå aftale om udbringning af dagblade fra kl. 05.00 om morgenen. Du skal have en sammenhængende hvileperiode på 12 timer i døgnet, og du skal hver uge have 2 sammenhængende fridøgn.

Uanset hvilken type lønarbejde, du påtager dig, har du altid krav på feriepenge, som udgør 12,5 procent af alt, hvad du har tjent. Dine feriepenge skal udbetales ved ferieårets begyndelse, dvs. senest 2. maj.

Ønsker du at vide noget om selve lønnens størrelse, kan du læse emne nummer 364.