342 Småjobs udenfor skoletid

Efter den danske lovgivning er det dine forældre, der bestemmer, om du må have et job uden for skoletid eller ej, fx om du må tjene lidt ekstra penge ved at gå med den lokale ugeavis.

 

Hvis begge dine forældre har forældremyndigheden over dig, skal de træffe en sådan afgørelse i fællesskab. Men har kun den ene af dine forældre, fx din mor, forældremyndigheden, kan vedkommende forælder træffe afgørelsen alene. I den situation - og strengt juridisk - har den anden af dine forældre ikke noget at skulle have sagt!

Ligeledes kan dine forældre bestemme, at du skal have et job uden for skoletid, og de kan frit indgå en aftale med en arbejdsgiver.

 

Men uanset om det er dig, der ønsker jobbet, eller det er dine forældre, der sætter dig i arbejde, så er der grænser for, hvor meget og med hvad, du må arbejde. Disse grænser fremgår af lov om arbejdsmiljø og en bekendtgørelse om unges arbejde.

 

Hvis du ikke er fyldt 13 år, må du ikke have nogen form for erhvervsarbejde. Politiet kan dog tillade dig at tjene penge ved at deltage eller medvirke i kulturelle og lignende aktiviteter, herunder sportsaktiviteter, teaterforestillinger, varietéforestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio og tv, eller medvirke ved optagelse af film eller reklamefilm.

Tilladelsen skal i give fald  meddeles af politimesteren i den politikreds, hvor den pågældende kulturelle aktivitet finder sted, eller den pågældende filmproducent har forretningslokale, i København af politidirektøren.

Hvis du er fyldt 13 år, må du tjene penge ved

1) Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling samt lignende opgaver.

2) Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse.

3) Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger.

4) Lettere rengøring, oprydning og borddækning.

5) Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning.

6) Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling.

7) Lettere manuelt arbejde, såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj.

8) Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende.

9) Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker.

10) Lettere arbejde med desinfektion af ko-yvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredirektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler.

 

Hvis du er fyldt 15 år og er gået ud af 9. klasse, må du have almindeligt erhvervsarbejde, men der er en række begrænsninger i, hvilket arbejde du må udføre. Du må have arbejde i familievirksomheder, herunder landbrug, og blandt andet anvende følgende tekniske hjælpemidler, forudsat at du er grundigt oplært og er under opsyn:

 1) Traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring, dog kun efter en forudgående vurdering af arbejdspladsen, og kun hvor arbejdet foregår under fornødent opsyn.

 2) Traktorer med frontlæsser til flytning samt af- og pålæsning af løse materialer samt bagmonteret balleløfter, hvor der ikke er farer for traktorens stabilitet.

 3) Motorfodervogne ved kørsel på plant terræn.

 4) Motorplæneklippere med hjul og gående fører ved kørsel på plant terræn. Plæneklipperen skal være forsynet med holdegreb (dødemandsfunktion).

 5) Motorplæneklippere, hvor operatøren sidder på plæneklipperen, og hvor kørsel foregår på plant terræn. Plæneklipperen skal være indrettet således, at klippeaggregatet ikke kan køre, når det er løftet. Endvidere skal plæneklipperens motor stoppe, når føreren forlader sædet og kun kunne startes, når der sidder en person i førersædet.

  

Hvis du er fyldt 16 år og er gået ud af 9. klasse, må du blandt andet anvende følgende tekniske hjælpemidler:

 

1) Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere kan anvendes af unge, der har traktorkørekort.

2) Inden for landbrug og gartneri kan unge beskæftiges med nedenstående arbejde, eller med arbejde af tilsvarende mindre farlighed:

a) Traktorer med frontlæsser eller bagmonteret ballegaffel, hvis den unge har traktorkørekort.

b) Gaffelstablere, der ikke er selvkørende.

c) Maskinelt drevne fodervogne, motorplæneklippere og fejemaskiner.

d) Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesmidler eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).

e) Roe/tør- og vådvaskere og roeskærere og -raspere.

 

Indtil du er fyldt 18 år, må du ikke beskæftiges med eller på anden måde udsættes for en lang række farlige stoffer og materialer. Du må heller ikke udsættes for sundhedsfarlig støj eller ekstrem varme eller kulde.

 

Indtil du er fyldt 18 år, må du ikke passe en bagerbutik, kiosk, grillbar, videobutik, netcafé, servicestation eller lignende mellem kl. 18.00 og kl. 06.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og 06.00 på lørdage, søndage og helligdage, medmindre du arbejder sammen med en person over 18 år. Det gælder dog ikke, hvis arbejdet foregår i et storcenter, hvor der er hyppig patruljering af sikkerhedsvagter eller en anden form for overvågning. I så fald må du arbejde alene eller sammen med andre unge i et udvidet tidsrum.

 

I de uger, hvor du går i skole - og endnu ikke er fyldt 15 år - må din højeste ugentlige arbejdstid være på 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i dine skoleferier. Ønsker du at vide mere om arbejdstidsreglerne for unge under 18 år, kan du læse emne nr. 362.

Arbejder du mere end de omtalte timetal - eller har du anden beskæftigelse end tilladt - kan såvel din arbejdsgiver som dine forældre straffes med en bøde. Dine forældre kan dog kun straffes, såfremt de havde kendskab til antallet af arbejdstimer eller arbejdets indhold.

Efter dit 15. år får du en slags jobmæssig rettighed, men dine forældre kan til enhver tid tage den fra dig. Lov om forældremyndighed og samvær bestemmer nemlig i § 20 følgende - sådan i let omskrevet form:

 

Hvis du har fået lov til at påtage dig et job, og du tjener nok til, at du kan forsørge dig selv, kan du efter dit 15. år selv opsige arbejdsaftalen og påtage dig andet arbejde af lignende slags. Men da loven tilføjer: 'medmindre andet bestemmes af forældremyndighedens indehaver', kan dine forældre som omtalt tage denne rettighed fra dig. Og derfor er den af meget begrænset værdi for dig!

Ønsker du at vide mere om, hvem der kan indgå arbejdsaftaler på dine vegne, inden du fylder 18 år - og hvor langt din arbejdsforpligtelse må række i tid - kan du læse emne nr. 361.