Må jeg tage bisidder med til konfliktmægling på statsforvaltningen?

Er det normalt, at der er bisiddere med til konfliktmægling i statsforvaltningen?

Vi har fået oplyst af Foreningen Far, at det kun er mor og far samt en mægler fra statsforvaltningen. Er det korrekt? 

Svar:

Der er normalt ikke bisidder med. Det fremgår af forældremyndighedsbekendtgørelsen § 18, at statsforvaltningen tilrettelægger konfliktmæglingen og bestemmer dens omfang.

Det er ikke muligt at lade sig repræsentere af andre under en konfliktmægling, da personligt fremmøde er nødvendigt. Forvaltningslovens § 8 om bisiddere gælder ikke under konfliktmægling. Det kan dog være hensigtsmæssigt i nogle tilfælde at tillade, at forældrene medbringer en bisidder til konfliktmæglingen.

Med venlig hilsen

Anne Broksø

RET&RÅD, Hillerød