Hvordan kan jeg gennemtvinge et aftalt samvær?


Hvad sker der i en situation, hvor bopælsforælderen nægter udlevering af barnet på 8 år til samværsforælderen? 

Samværet har kørt uden afvigelser siden skilsmissen for ca. 1 siden. Aftale om samværet er ikke fastsat af statsforvaltningen, men udelukkende mundtligt forældrene imellem, som i øvrigt har fælles forældremyndighed.

Hvad kan samværsforælderen gøre i denne situation og i hvilken position stiller det bopælsforælderen overfor myndighederne?

Svar:

Hvis der ikke foreligger en afgørelse fra Statsforvaltningen eller en skriftlig aftale mellem forældrene indeholdende en bestemmelse om at manglende overholdelse af aftalen kan indbringes for fogedretten, kan samværsforælderen ikke gøre ret meget, hvis bopælsforælderen nægter at udlevere.

Samværsforælderen vil kunne ansøge Statsforvaltningen om at træffe afgørelse om samværet, og når der er truffet en sådan afgørelse, vil man kunne indbringe denne for fogedretten, hvis den ikke overholdes. Indbringelse for fogedretten kan medføre dagbøder for bopælsforælderen, hvis man fortsat nægter at overholde afgørelsen, og i yderste konsekvens at fogeden kører ud og henter barnet med tvang.

Nægtelse af samvær uden en set i relation til barnets ve og vel rimelig grund kan medføre, at man i en sag om forældremyndighed anses for at have udøvet samværschikane, og det kan komme den anden forældre til gode i vurderingen af, hvem der skal have forældremyndigheden.

Ved tvivl om hvorvidt der foreligger en rimelig grund til at nægte samvær, vil det være en god ide at søge rådgivning i Statsforvaltningen eller hos en familieretsadvokat.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01