Kan barnets far kræve erstatningssamvær?

Jeg er en enlig mor med en dreng på 8 år.

Hvornår kan barnets far få fastsat erstatningssamvær af statsforvaltningen?

Har statsforvaltningen nogle retningslinier vedr. fastsættelse af erstatningssamvær?

Svar

Hvis et samvær ikke er blevet gennemført, kan faderen anmode statsforvaltningen om fastsættelse af erstatningssamvær.

Det er det helt klare udgangspunkt, at der i sager, hvor bopælsforælderen uden påviselig grund hindrer barnets kontakt til samværsforælderen, bør fastsættes erstatningssamvær, også selvom der er tale om enkeltstående aflysninger. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor bopælsforælderen holder barnet hjemme uden begrundelse, eller hvor bopælsforælderen uden held har forsøgt at bytte samværsweekend, og herefter – trods manglende accept fra samværsforælderen – holder barnet hjemme på samværsdagen. 

Der fastsættes fortsat normalt ikke erstatningssamvær, når aflysningen af samværet skyldes samværsforælderens forhold. Ligeledes bør der normalt ikke fastsættes erstatningssamvær, hvis samværet aflyses på grund af barnets forhold, f.eks. på grund af barnets sygdom, eller fordi barnet skal på lejrskole, spejdertur e.l. I disse situationer vil en anmodning om erstatningssamvær kunne afvises.

Statsforvaltningen skal dog altid være opmærksom på, om aflysningerne har et sådant omfang, at det svækker kontakten mellem barnet og samværsforælderen. Er dette tilfældet vil der kunne fastsættes erstatningssamvær.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus