Hvor meget samvær har mit barns far ret til i ferierne?

Jeg har en datter på nu 6 år med min eksmand og vi har fælles forældremyndighed. Datteren bor hos mig. 

Nu er mit spørgsmål, hvor mange uger kan han tilkomme at have hende i sommerferien ?? eller i årets løb ??.. her tænker jeg på efterårsferie, vinterferie etc.

Jeg synes at det at undvære hende i 3 sammenhængende uger, er lang tid for både mor og barn.

Svar:

Antallet af ferieuger afhænger af tidligere aftaler/afgørelser.

Ang. sommerferie afhænger antallet af ferieuger også af barnets modenhed. For et barn på 6 år vil jeg tro, at det normale er 2 uger, medmindre forældrene tidligere har praktiseret flere uger efter aftale.

Ang. vinterferie/efterårsferie er det normale, at forældrene deles om disse ferier - enten ½ efterårs- og ½ vinterferie hver alle år, eller 1/1 efterårs- og 1/1 vinterferie hvert andet år.

Dertil kommer samvær i jul/nytår, påske og pinse.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01