Kan bedsteforældre få fastsat samvær?

I forbindelse med at min ex-mand kræver mit samvær med vores 3 børn fastsat ved resolution (han ønsker det nedsat) kan jeg så, eller rettere kan min mor, så også få fastsat samvær?

Er det ikke sådan, at bedsteforældres samvær ikke skal tages af det samvær, som er fastsat ved resolution, men af den tid børnene har hos den af forældrene, som de bor hos?

SVAR:

Bedsteforældre kan fra d. 01.10.2007 i ganske særlige tilfælde få fastsat samvær af statsforvaltningen, men kun hvis der ikke eller kun i yderst begrænset omfang er samvær med den forælder, barnet ikke har bopæl hos. Dette følger af forældreansvarslovens § 20, stk. 2.

Hvis du i forvejen har normalt samvær med dine børn, skal din mors samvær med børnebørnene ske i den tid, hvor du har samvær med dem.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus