Hvad gør jeg, når moderen ikke giver barnet tøj med til samvær?

Jeg har nu fået samkvem med mit barn 5 dage hver anden uge, det er jeg rigtig glad for, men men jeg får aldrig tøj med til barnet og har stort set aldrig fået det.

I dag har jeg spurgt i statsforvaltningen, hvad jeg kan gøre, og der er svaret intet. 

Jo jeg kan da selv sørge for tøj, men det kan det ikke være rigtigt, når moderen til barnet får bidrag fra mig - og almindeligt børnetilskud.

Jeg spurgte, om jeg skulle sætte advokat på sagen, men det ville ikke hjælpe sagde de.

Ikke at jeg ikke vil sørge for tøj til mit barn, men alligevel.

Svar:

Det er en ofte forekommende situation, du er i.

Mange løser det ved selv at have tøj til barnet liggende, også selv om det medfører en udgift, oven i børnebidraget.

Hvis man er nødt til at investere i tøj til barnet, fordi der ikke kommer tøj med til samvær, kan man i visse situationer få medhold i en ansøgning om nedsættelse af børnebidraget mod dokumentation for udgiften. Man skal kunne dokumentere, at man har anmodet om at få tøj medsendt barnet på samvær, og at dette ikke er sket (f.eks. via mail korrespondance), ligesom man skal dokumentere udgifterne på det indkøbte tøj (kasseboner m.m.) 

Der er dog ingen garanti for nedsættelse, men det er værd at prøve.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01