Har faderen til min 1-årige datter ret til 14 dages samvær i sommerferien?

Min eksmand og jeg har forskellige synspunkter vedr. samvær. 

Jeg fødte min datter i juli sidste år. Den 30.oktober bliver vi separeret, og min mand flytter i en lejlighed. I perioden vi boede sammen var det mig der sørgede for datteren og efterfølgende bor datteren hos mig. 

Vi fik en samtale i Familieretshuset, hvor det blev bestemt, at der ikke skulle være overnatning hos faderen ved besøg - men at "samvær og ferier skal tilpasses barnets udvikling". Denne sidste 'gummiparagraf' har gjort at faderen lige siden spørger mig, hvornår datteren kan overnatte hos ham. Han ser hende ca. en gang om ugen og som regel er jeg med. 

Nu mener faderen, at han skal have vores datter i 14 dage til sommerferien. Det mener jeg er helt forkert. På det tidspunkt vil hun være ca. et år og hun vil være alt for lille til at være 14 dage væk fra sin mor. Faderen spørger mig så, hvad jeg mener er rimeligt, og jeg mener ingen overnatning de første år. Her står vi så. 

Hvad er ret og rimeligt og hvad kan jeg forvente hvis dette skulle blive en 'sag'? 

Svar:

Når barnet ikke er vant til samvær med overnatning, vil der ikke være grundlag for feriesamvær, idet barnet ikke er vant til at være væk fra moderen.

Det vil altid være en skønsmæssig vurdering, hvornår der skal fastsættes samvær med overnatning, idet Familieretshuset skal vægte de konkrete forhold i hver sag.

Det er klart, at det taler for samvær med overnatning, når faderen har boet sammen med barnet. Især hvis der ansøges om fastsættelse af samvær i nær tidsmæssig tilknytning til samlivsophævelsen.

Det forhold, at han ikke søgte fastsættelse af samvær med overnatning i forbindelse med samlivsophævelsen, og at der efter samlivsophævelsen ikke har været praktiseret samvær med overnatning taler imidlertid for, at Familieretshuset ikke vil fastsætte samvær med overnatning. Man lægger vægt på forældrenes hidtidige aftaler, samt på hvad barnet er vant til.
 

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01