Kan jeg få faderens samvær med min søn stoppet eller ændret?

Hvordan kan jeg få stoppet det tvungne samvær mellem min søn og hans far eller ændret, således at min søn selv få lov til at bestemme? 

Han har gentagne gange været bange for at gå hjem til ham og han har fortalt mig, at han har truet med at slå og har slået ham

Jeg forlod ham på grund af det samme lige efter min søn var født og jeg har været tvunget af statsforvaltningen til at aflevere ham til samkvem. Jeg har igennem årene helt alene opdraget ham, og han er det mest velfungerende barn i klassen.

Viser det ikke at jeg er i stand til at klare opgaven?

Svar:

Hvis du ønsker samværet stoppet eller ændret, skal du rette henvendelse til statsforvaltningen med en ansøgning herom.

Du skal dog vide, at det er uhyre vanskeligt at få stoppet samværet. Udgangspunktet er nemlig, at der SKAL være samvær mellem barnet og den forælder, som barnet ikke bor hos. Der skal overordentlig meget til at få det stoppet. Baggrunden herfor er, at man fra myndighedernes og lovgivers side betragter det som bedst for barnet, at der er kontakt.

Nu ved jeg ikke, hvor gammel din søn er, men hvis han er omkring 8 år eller derover, bør du anmode statsforvaltningen om at tage en samtale med ham for at høre, hvad hans ønsker til samværet er. 

Ellers må du forsøge at få bekræftet din søns udtalelser og mistrivsel med samværet via udtalelser fra børnehave/skole, læge eller andre, der kender din søn godt. Hvis du får en udtalelse, der støtter dit synspunkt, bør du sende denne til statsforvaltningen.

Det er vigtigt at du gør dig klart, at faderens ret til samvær med Jeres søn ikke har noget at gøre med dine evner til at kunne tage dig af sønnen alene. Udgangspunktet er som tidligere nævnt, at der skal være kontakt med begge biologiske forældre.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01