Kan jeg nægte at lade min 11-årige søn deltage i et møde på statsforvaltningen i en samværssag?

I en sag om samvær ønsker statsforvaltningen et møde med min 11-årige søn, hvilket jeg ikke ønsker at min søn skal udsættes for.

Må jeg nægte statsamtet dette møde ?

Svar:

Du kan godt nægte samtalen, men du skal være opmærksom på, at dette kan betyde, at statsforvaltningen ikke kan tillægge dine oplysninger om barnets holdning eller din egen holdning betydning, men vil lægge til grund at barnet gerne vil det samme som den der ansøger samværet.

Samtalen er ment som et tilbud til barnet om at blive hørt og få mulighed for at fremkomme med sine egne ønsker m.m.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01