Kan jeg få fastsat samvær 7 dage ud af 14 dage?

Jeg har lige fået en såkaldt 5/9 samværsresolution. Denne er jeg ikke tilfreds med, idet jeg har haft en deleordning 50/50 % til hver. Jeg vil derfor anke afgørelsen til Familiestyrelsen.

Mit spørgsmål er:

Da der ikke er nogen øvre grænse for samværet, så er det vel muligt, at få afsagt en 7/7 samværsresolution?

Svar:

Ja, det er muligt

Statsforvaltningen kan fastsætte samværet som en deleordning, hvis dette er bedst for barnet. Her tænkes på tilfælde, hvor barnet inden for de sidste minimum 2-3 år har boet sammen med forældrene frem til samlivsophævelsen, og der umiddelbart efter samlivsophævelsen anmodes om mest muligt samvær, eller tilfælde hvor forældrene har praktiseret en deleordning.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus