Er det en god idé at søge advokatbistand i en samværssag?

Jeg har et spørgsmål i forbindelse med en samværssag som min kæreste har under behandling i Københavns Overpræsidium. Jeg vil kort skitsere situationen:

Min kæreste har en 8-årig søn med en mand, der er blandingsmisbruger. Hun har tidligere kørt en samværssag, hvor der pr. resolution blev bestemt, at faderen har ret til at se sin søn to gange om måneden fra kl.16.00 til kl.19.00. Da faderen tit er påvirket af hash og/eller alkohol, har han aflyst samværet ca. to ud af tre gange i det forgangne år. Han har også fra tid til anden ringet min kæreste op og været ubehagelig. Han er en stor belastning for min kæreste og hendes familie, og han er til meget lidt gavn for drengen.

Nu har min kæreste ansøgt om, at samværet bortfalder. Hun har i ansøgningen vedlagt bilag der dokumenterer faderens manglende samvær. Faderen har derpå skrevet et brev til overpræsidiet, hvori han bl. a. forklarer samværssituationen med moderens manglende flexibilitet. Overpræsidiet har nu indkaldt til børnesagkyndig rådgivning. Min kæreste har tidligere været gennem "møllen", og der er ringe håb om, at det kan hjælpe noget.

Vi mener, at det er bedst for drengen, at samværet helt bortfalder, eller i det mindste reduceres kraftigt, og gøres til overvåget samvær.

Vores spørgsmål er nu: er det en god ide, at søge bistand hos en advokat i denne sag, eller bør vi kunne stole på, at (vi og) Overpræsidiet gør det rigtige.

Svar:

Det er altid en god idé at søge advokatbistand, hvis man er i tvivl om sin retsstilling eller føler sig magtesløs overfor "systemet".

Dog er det vigtigt at gøre sig klart, at en advokat ikke kan udrette mirakler i forbindelse med sagsbehandlingen i statsamterne/Overpræsidiet. Det vil blot medføre en sikkerhed for at gældende regler bliver overholdt. Samtidig kan det hjælpe med at se andre muligheder, idet advokaten jo ikke følelsesmæssigt er involveret i sagen, og dermed kan bevare overblikket og forhåbentlig trække på erfaringer i andre sager.

Men vælg advokat med omhu - det er klart, at det skal være en advokat, der har interesse for og erfaring med samværssager.

Endelig skal I være opmærksomme på, at der IKKE er fri proces til samværssager. Der vil altså være tale om egen betaling.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01