Bortfalder mit weekendsamvær, når moderen holder vinterferie med børnene?

Mine børn bor hos deres mor, som har fuld forældremyndighed over dem. De skal i år afholde vinterferie hos deres mor.

Nu ligger det sådan, at det falder sammen med en samværsweekend hos mig.

Mit spørgsmål er, om det normale samvær bortfalder ved ferie. Og hvis det gør, er det så ikke kun gældende, hvis dette står i samværs ordningen ?

Jeg har forgæves prøvet at finde noget om det i loven om forældremyndighed og samvær uden held.

Svar:

Det normale weekendsamvær skal efter praksis vige for bopælsforælderens afholdelse af vinterferie med børnene, og der gives normalt ikke erstatningssamvær

Dette er anført i den såkaldte Skarrildhusberetning fra 1994 side 40 ff.

Ovenstående bør stå i selve samværsresolutionen, da der ellers let kan opstå tvivl.

Se denne afgørelse fra Tidsskrift for Familie- og Arveret:

TFA 2005.530 VLK: Fogedretten i Nykøbing Mors fandt, at samværsresolution ikke gav fader ret til samvær i moderens sommerferie. VL fandt, at der ikke i resolutionen var truffet afgørelse om bortfald af ordinært samvær, når moderen holdt sommerferie med barnet. Faderens anmodning om udlevering af barnet til ordinært samvær skulle derfor have været taget til følge. 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus