Hvordan får jeg samvær, hvis min ekskone flytter til Frankrig med vor datter?

Hvis min eks-kone, som har den fulde forældremyndighed, flytter til Frankrig med sin nye franske mand, hvor står jeg så i en samkvemssag?

Barnet taler kun dansk. Hun er kun 9 år.

Kan jeg forhindre, at hun flytter?

Svar:

Din eks-kone skal underrette dig om flytningen senest 6 uger før flytningen.

Du kan så rette henvendelse til statsforvaltningen med anmodning om at få forældremyndigheden over barnet og om at få en afgørelse om, hvor barnet skal bo. Du kan anmode om, at der træffes en midlertidig afgørelse om, at du skal have eneforældremyndigheden.

Du vil bevare din ret til samvær, men dette vil formentlig ikke kunne gennemføres i praksis med samme hyppighed. Der vil kunne aftales en ny samværsordning, evt. således at du har din datter sjældnere men af længere varighed. Hvis I ikke kan opnå enighed, kan statsamtet anmodes om at træffe afgørelse om samværet.

Udgangspunktet er, at det er samværsberettigede, der skal hente barnet i forbindelse med samværet, mens det er bopælsforælderen, der skal sørge for hjemtransporten. Det er muligt efter ansøgning at få statsforvaltningen til at træffe afgørelse om, at moderen bliver pålagt at deltage i transporten, da det jo er hendes valg at flytte langt væk.

Hvis du ønsker, at jeres datter skal forblive i Danmark, må du anlægge en forældremyndighedssag med påstand om overførsel af forældremyndigheden fra moderen til dig.

Jeg vil råde dig til at kontakte en familieretsadvokat, der kan hjælpe dig med at tackle dette.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01