Kan jeg ansøge statsforvaltningen om, at mine børn får et fast samvær med deres far?

Kan jeg søge statsforvaltningen om hjælp til fastsættelse af samvær? (da der efter 3 år endnu ikke er blevet etableret et fast samværsmønster og vores fælles børn f.eks. endnu ikke har været på ferie hos deres far)

Skal man til et forhandlingsmøde på amtet? 

Eller sender de bare et brev, til min eks mand, hvori der står samværs-tidspunkterne? 

Svar:

Det er kun den forælder, der skal/vil have samvær, der kan ansøge om fastsættelse af samværet. Den anden forælder (bopælsforælderen) kan ikke ansøge om fastsættelse.

Du kan derimod anmode statsforvaltningen om at indkalde til børnesagkyndig rådgivning, hvis samværet ikke fungerer problemfrit. Det er muligt, at en rådgivning kan få samværet til at fungere bedre. 

I kan under rådgivningen indgå en aftale om, hvorledes samværet fremover skal fungere.

I kan under rådgivningen også anmode om, at der tilkaldes en juridisk sagsbehandler, der kan træffe en afgørelse.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01