Kan man kræve kostpenge til børnene under samvær?

Jeg er i tvivl om følgende, og håber, at du kan svare mig, da ingen andre kan:

Hvis man har fælles forældremyndighed, og børnene bor hos en af forældrene,  hvor den anden forælder har samvær hveranden weekend og i ferier, skal den   forælder, der har børnene på samvær, når det overstiger 3 døgn, have kostpenge til børnene af den anden forælder som får børnefamilieydelser m. v.?

SVAR:

Nej, den, der har børnene på samvær, kan ikke stille krav om betaling af kostpenge under samværet, og han eller hun kan heller ikke få børnebidraget nedsat som følge af udgifterne til børnenes kost under samværet.

Hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne under samværet, kan kommunen yde dig hjælp efter reglen i aktivlovens § 83, stk. 1.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus