Har jeg som forældremyndighedsindehaver krav på at få at vide, hvor moderen holder ferie med vores fælles datter?

Kan jeg som ene forældremyndighedsindehaver forlange/kræve konkrete oplysninger (adresse-tlf.nr.), hvor moderen afholder (sommer)ferie med vort fælles datter?

SVAR:

Udgangspunktet er, at man som bopælsforælder og/eller forældremyndighedsindehaver ikke har ret til ”at blande sig i”  og dermed heller ikke til oplysninger om, hvor samværet afholdes eller hvad samværsberettigede og barnet foretager sig.

En fravigelse fra dette udgangspunkt er i forbindelse med samvær i udlandet, idet samværsberettigedes afholdelse af (ferie)samvær kræver, enten at forældrene er enige (kræver altså bopælsforælderens samtykke) eller at Statsforvaltningen træffer afgørelse herom efter ansøgning.

Så det korte svar på dit spørgsmål er, at man ikke har en juridisk ret til at få konkrete oplysninger, medmindre der er tale om samvær i udlandet.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01