Har min datters far ret til samvær, når han ikke haft kontakt med hende i 7½ år?

Jeg har været gift og har et barn tilfælles med min daværende ægtefælle. Jeg har hele forældremyndigheden. Jeg blev skilt for 7-8 år siden, da vor datter var 1½ år. Hun bliver 9 år her i februar. I den mellemliggende tid, har hendes far ikke ønsket samvær. Han rejste tilbage til Sønderjylland, hvor han nu er bosat, og der har ikke været nogen kontakt imellem vor datter og ham eller hans familie.

Han har nu henvendt sig for første gang i ønsket om samvær. Han er meget lidt forstående for, at jeg ønsker dialog med ham vedr. hans forestillinger omkring, hvordan han har tænkt sig samværet skal forløbe. Han forstår heller ikke, at han må gå gradvist frem i forhold til vor datter. I stedet anklager han mig for at stille mig på tværs.

Jeg vil gerne have oplyst, hvilke rettigheder han har til samvær.

Har han ret til at få samvær efter så mange år?

Bliver der lyttet til vor datters ønsker? eller kan hun blive tvunget ud i et samvær i et omfang, hun måske ikke er parat til / ønsker?

Hvilke instanser kan vi gå til for at få hjælp og rådgivning om en god start på et evt. samværsforløb?

Svar:

Når kontakten har været afbrudt i 5 år eller mere, har faderen efter gældende praksis normalt fortabt retten til samvær.

Man går ud fra, at barnet har etableret andre familiemæssige relationer, herunder med en evt. stedfar, og at det derfor vil være urimeligt indgribende for barnet at skulle forholde sig til en biologisk forælder, som barnet reelt ikke kender.

Du kan derfor afslå faderens ønske om samvær.

Medmindre selvfølgelig du og/eller din datter ønsker, at der skal være samvær. I så fald vil jeg råde til, at du anmoder faderen om at fremsende en ansøgning om fastsættelse af samvær til statsforvaltningen, der vil kunne tilbyde børnesagkyndig rådgivning og samtale med din datter, for på den måde at finde en god samværsløsning.

Du kan under alle omstændigheder ringe til statsforvaltningen og få vejledning om, hvorledes statsforvaltningen kan hjælpe.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01