Hvordan får man børnesagkyndig rådgivning på statsforvaltningen ?

Jeg blev skilt for fire år siden. Min tidligere ægtefælle har forældremyndigheden over vores to fælles børn (7 og 13 år).

Gennem de sidste fire år har jeg regelmæssigt (hver anden weekend og een hverdag i ugen) haft samvær med børnene.

Nu har jeg samvær med barnet på 13 år efter dets behov og ønsker. Gennem det sidste halve års tid har jeg fået det indtryk, at min tidligere ægtefælle prøver at obstruere mit samvær med den mindste (der fremkommer udtalelser som " Barnet græder næsten dagligt og har ikke lyst til at være sammen med mig"). For mig at se er dette ganske nyt, derfor mine tanker om obstruktion! Jeg har intet ønske om at belaste min yngste med konflikter vedr. samværet, men har heller ikke lyst til uden videre at opgive samværet. Jeg overvejer at kontakte Familieretshuset  med henblik på en børnesagkyndig vurdering.

Mine spørgsmål:

SKAL Familieretshuset  tilbyde børnesagkyndig vurdering blot på den ene forælders anmodning, eller skal begge forældre ønske dette?

Eller:

er det Familieretshuset, der på basis af en konkret vurdering beslutter, om der kan tilbydes børnesagkyndig vurdering?

Hvordan gør jeg det rent praktisk?

Svar:

Familieretshuset beslutter, hvorvidt der i det konkrete tilfælde skal tilbydes børnesagkyndig rådgivning.

I de fleste tilfælde er det en forudsætning for tilbuddet, at der verserer en egentlig samværssag ved Familieretshuset. Det kan således være nødvendigt at fremsende en ansøgning om fastsættelse af samvær eller ændring af allerede fastsat samvær.

Familieretshuset  gennemfører normalt børnesagkyndig rådgivning, selvom kun den ene af forældrene har accepteret tilbuddet.

Barnet vil kun kunne inddrages (i form af en samtale med barnet til afdækning af barnets ønsker og behov) hvis forældremyndighedsindehaveren accepterer dette.

På den anden side vil det formentlig komme forældremyndighedsindehaverens sag til skade, såfremt denne ikke accepterer en samtale med barnet, idet Familieretshuset  i så fald ikke kan lægge afgørende vægt på dennes oplysninger, om at barnet ikke ønsker samvær.

Jeg vil råde dig til at kontakte Familieretshuset  og få en samtale med en juridisk sagsbehandler dér, der kan rådgive dig om mulighederne.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01