Skal en samværsfar personligt hente barnet?

Jeg læste i et svar om samværsret, at det er fast praksis, at den der har samværsretten skal hente barnet. Jeg vil have dette uddybet - vil det sige, at man kan kræve, at det er den der har samværsretten, der selv skal hente barnet, og at denne ikke kan sende en anden ?

Venlig hilsen

Marianne

Svar:

Indehaveren af forældremyndigheden kan som udgangspunkt kræve, at den samværsberettigede selv skal hente barnet - og selv afholde udgifterne herved. Omvendt skal forældremyndighedsindehaveren selv hente barnet efter samværet og afholde udgifterne herved.

I særlige tilfælde kan statsforvaltningen dog bestemme, at barnet kan hentes af andre, f. eks. bedsteforældre eller en ny ægtefælle. Dette kan f. eks. bestemmes, hvis det på grund af arbejdstiden er meget vanskeligt for den samværsberettigede selv at hente og bringe barnet. Afgørelser herom skal altid træffes ud fra de konkrete oplysninger i den enkelte sag. Det er en forudsætning, at barnet snarest efter afhentningen afleveres til den samværsberettigede.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg