Har jeg som samværsfar ret til at deltage i forældrekonsultationer på skolen?

Efter samlivsophør i 2006 og efterfølgende retssag vedrørende forældremyndigheden har jeg siden sommeren 2007 ikke længere myndighed over mine 2 børn, hvoraf den ene i dag er skolesøgende (1. folkeskoleklasse).

Gennem statsforvaltningen har jeg resolution på udvidet samvær: weekendsamvær hver anden uge fra torsdag til mandag samt hverdagssamvær i de modsatte uger fra torsdag til fredag. Desuden er der fastsat ferie- og helligdagssamvær.

Mit spørgsmål er:

Hvilke muligheder/rettigheder har jeg for at  deltage i forældremøder i min ene søns folkeskoleklasse?

SVAR:

Selv om du ikke har del i forældremyndigheden, har du ret til at deltage i generelle sociale aktiviteter på dit barns skole,  f.eks. festlige begivenheder, almindelige forældre- og orienteringsmøder, som indeholder generel orientering om, hvad der sker på skolen. 

Du har derimod ikke ret til at deltage i møder vedrørende dit barns trivsel – eksempelvis forældrekonsultation vedrørende barnet og møder om, at der er behov for en særlig indsats i forhold til barnet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus