Hvad skal jeg stille op, når børnenes tøj forsvinder under samvær?

Når mine børn hver anden weekend er på besøg hos deres far, sender jeg tøj og sko med dem. 

Hvilke muligheder har jeg, når dele af det ikke kommer med retur? 

I 2 tilfælde siger han, at tingene er blevet væk, og at det bare er ærgerligt. I 2 andre tilfælde siger han, at tingene aldrig har været med, og det er så også bare ærgerligt. 

Jeg har foreslået ham, at han erstatter det, der bliver væk hos ham, men det vil han ikke. 

Kan jeg stille noget op over for det?

Svar:

Det er en ærgerlig problemstilling, som du reelt ikke kan gøre ret meget ved.

Nogle forældre løser dog problemet derved, at de ikke sender tøj og ting med børnene på samvær. I stedet for sørger de for, at der er det fornødne tøj hos den samværsberettigede. I så fald køber bopælsforælderen eksempelvis hvert kvartal  en stak tøj og sko og lægger det hos samværsberettigede som så selv må holde styr på tingene. 

Det kan være en god ide at orientere Statsforvaltningen om problemerne, blot ved en skriftlig henvendelse, idet oplysningerne vil ligge på sagen, hvis samværsberettigede senere finder på at kræve nedsættelse af børnebidrag på grund af bopælsforælderens manglende opfyldelse af pligten til at sende tøj med på samvær.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01