Hvornår kan faderen kræve samvær med overnatning med vor søn på 8 måneder?

Jeg har 2 dejlige drenge, den ene på næsten 3 og den anden er 8 måneder. Faren til drengene har jeg ikke boet sammen med, siden jeg fandt ud af at jeg ventede nummer 2. 

Hvornår kan faren gøre krav på at få vores nummer 2 søn på 8 måneder. 

Ham på 3 har han hver anden weekend og han ser kun den anden, når han henter og bringer storebror, det vil sige max. 1 time hver 14. dag.

Svar:

Udgangspunktet er, at der først fastsættes samvær med overnatning, efter barnet er blevet ca. 2½ år.

Dog kan der i konkrete sager godt blive fastsat samvær med overnatning tidligere. Dette vil typisk ske, hvis der allerede har været tale om overnatning efter forældrenes indbyrdes aftale, eller hvor der er større søskende, der overnatter hos den samværsberettigede.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01