Må mit barns fader lade sin nye samlever hente og passe mit barn under samværet?

Jeg har den fulde forældremyndighed over min søn på 5 år, som jeg fik tilkendt i retten. Statsamtet har fastsat samvær, der står at det er barnets far der skal hente og bringe barnet på vores bopæl. Samværet er fra torsdag til søndag, om fredagen skal min søn så i børnehave. Kan jeg forlange, at det er min søns far, der bringer og henter drengen til og fra børnehaven og ikke hende, som han bor sammen med, der gør dette ????

Når drengen er hos sin far, sover han tit og ofte et andet sted en hjemme hos sin far, (altså de lader andre passe min søn ) betyder det ikke at når faderen har samværsret, at han selv som udgangspunkt skal passe sit barn ???  

Kan jeg nægte at udlevere min søn, når jeg ved at drengens far er på natarbejde og derfor ikke kan være sammen med sit barn ???

Svar:

Det er et kildent spørgsmål – og svaret er ikke sort/hvidt.

Samværsretten ER en personlig ret – og derfor skal faderen være der til at tage sig af barnet.

Omvendt skal livet også kunne leves på flexibel vis i samværsfamilier. Selvfølgelig må en ny samlever være sammen med barnet ½ time mens far fx handler – og hun må også hente barnet hvis det er det bedste. Hvis far på grund af arbejde eller transport har svært ved at nå at hente inden børnehaven lukker kl. 17 – og samlever ville kunne hente kl. 15 – så må det jo være bedst for barnet med en kort institutionsdag og en god start på weekenden.

Men far kan selvfølgelig ikke udøve sit samvær sådan at han aldrig – eller næsten aldrig er der. Man skal altså ikke have samvær en weekend hvis man arbejder hhv. sover hele tiden – så barnet i virkeligheden er sammen med andre og slet ikke ser far.

Så det er en afvejning mellem det personlige samvær og det praktisk mulige.

Med venlig hilsen

Anne Broksø

RET&RÅD, Hillerød