Kan statsforvaltningen pålægge mine børn på 13 og 14 år at have samvær med deres far mod deres vilje?

Jeg har 3 børn på 7, 13 og 14 år. Mine 2 ældste børn har ikke lyst til at se deres far på nuværende tidspunkt, grundet at han har snydt dem så mange gange med at de måtte se ham. De bryder sig heller ikke om at være der grundet at de skal hente øl for deres farfar og en masse andre ting.

Jeg vil høre om mine 2 ældste ikke selv kan bestemme om de må se deres far eller om amtet kan bestemme der hele

Svar:

Rent juridisk er det statsforvaltningen, der bestemmer det hele, når forældrene ikke er enige.

Ifølge forældreansvarslovens § 34 skal statsforvaltningen tage en samtale med børnene, inden der træffes afgørelse om samvær. De to ældste børn skal under alle omstændigheder høres, og du bør bede om, at den mindste kommer med. 

De ønsker børnene giver udtryk for under denne samtale er udslagsgivende for statsforvaltningens afgørelse om samvær.

Statsforvaltningen plejer ikke at fastsætte samvær for større børn (14-15 år og opefter), idet man ikke ønsker at tvinge større børn til samvær. De skal selv have lov til at bestemme, hvad de ønsker at bruge deres fritid til.

Du kan søge statsforvaltningen om ophævelse af samværet med faderen og anmode om at børnene hurtigst muligt indkaldes til samtalen.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01