Har mine børn på 11 og 13 år ikke noget at skulle have sagt?

En god veninde står i den knibe, at hendes tidligere samlever har ret til samvær med deres fællesbørn, på trods af at børnene ikke ønsker at se deres biologiske fader. Børnene er 11 og 13 år gamle, og selv om de har givet tilsagn i retten om, at de ikke ønsker samkvem med faderen, samt at moderen også har begæret samkvemsretten borttaget, er dette ikke sket.

Det jeg undrer mig over er, hvorfor børnene ikke har noget at sige i situation som denne, hvor det jo netop er dem, som er den uskyldige part. Det bliver jo i sidste ende også dem, der kommer til at betale regningen psykisk.

Svar:

Børn skal høres, før der træffes afgørelse om forældremyndighed og samvær. Dette fremgår af forældreansvarslovens § 34, som lyder således

Barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.

Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder.

Din veninde kan således kræve, at statsforvaltningen indkalder børnene til en samtale. En sådan samtale skal netop klarlægge børnenes holdning til samvær.

Din veninde kan endvidere sende kopi af retsbogsudskriften fra Retten, hvoraf børnenes udsagn fremgår.

Det er dog stadig statsforvaltningens afgørelse, om børnene skal have samvær eller ej - uanset hvad børnene giver udtryk for under samtalen.

Hvis statsforvaltningen er anmodet om at træffe afgørelse om ophævelse af samvær, og ikke har truffet afgørelse, så er der mulighed for at klage til Familiestyrelsen over langsommelig sagsbehandling eller eventuelt manglende høring af børnene.

Hvis statsforvaltningen har truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for en ophævelse, så kan denne afgørelse påklages til Familiestyrelsen.

Klagen sendes til statsforvaltningen med anmodning om, at statsforvaltningen videresender klagen til Familiestyrelsen.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01