Kan faderen forlange samvær, når han kun har boet sammen med børnene i 20 dage?

Mine tvillinger er 8 måneder.
 
Deres far ser dem ikke ret meget, men truer hele tiden med at få lavet samværsresolutionen.

Han har kun boet sammen med dem i ca. 20 dage

Hvor meget kan egentlig forlange?


Svar:

Børn har to forældre - og den, der ikke har børnene boende, har ret til samvær med børnene.
 
Også selv om, at man aldrig har boet sammen med dem. Ja, selv om han kun kendte moderen en nat eller mindre!

Samværet fastsættes ud fra børnenes tarv - og det er med meget små børn hyppige - men kortvarige samvær.
Det kan fx være nogen timer to gange om ugen.
 
Overnatning og weekend-samvær plejer at komme på tale omkring 3-års alderen.

Det er statsforvaltningen, der træffer afgørelse om samværet - hvis faderen anmoder om det.

Med venlig hilsen

Anne Broksø

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)