Hvor meget samvær vil faderen til mit nyfødte barn få?

Hvad  er faderens rettigheder set i forhold til intet samliv og meget lidt kontakt under graviditeten, hvor jeg nu er halvvejs.?

Vil han i givet fald få samvær på lige fod med en far, der har haft samvær med sit barn før bruddet i forholdet.?

Svar:

Nej, der vil ikke blive fastsat samvær på lige fod med en far, der har boet sammen med moderen og barnet efter fødslen eller haft samvær efter et brud.

Retningslinierne i dit tilfælde er i grove træk som følger:

De første 4 måneder af barnets liv vil der ikke blive fastsat samvær.

Herefter vil der blive fastsat få timers samvær indtil barnet er ca. 2½ år, hvor der kan blive tale om samvær med overnatning.

Hvis baret er særlig sårbart (født for tidligt eller andet), moderens forhold til faderen er konfliktfyldt, eller barnet skal starte i dagpleje/vuggestue ell. lign., kan dette betyde, at samvær i det hele taget først fastsættes fra barnet er 1 år gammelt.

I ganske særlige tilfælde fastsættes der først samvær, når barnet er ca. 3 år, og er i stand til at forstå, hvad der skal foregå.

Statsforvaltningens afgørelse af samvær vil afhænge af de konkrete forhold i Jeres tilfælde.

Held og lykke med den forestående fødsel!!

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01