Har min datter på 8 år ret til en bisidder?

Jeg er lidt i tvivl om min datter på 8 år har ret til en bisidder?

Statsforvaltningen har kaldt hende til samtale efter § 34 i forældreansvarsloven.

Hun har til den sidste overvåger sagt, at hun ikke vil se sin far. Hun vil ikke engang kalde ham for far, hun kalder ham ved fornavn. (hun siger direkte til sin far, du er ikke min far, mens en overvåger er tilstede).  Dette har hun sagt over adskillige år og til flere sagsbehandlere og overvågere i statsforvaltningen.

Hvor meget skal der til før, de stopper samvær?

Hun har i 7 år været tydeligt mærket før og efter samvær, hendes skole har lavet indberetning om, de er bange for hendes udvikling og fremtid, hvis denne uholdbare situation fortsætter. Normalt er hun en livsglad og tryg pige. men ligeså snart de fastsætter overvåget samvær (dette er sket 4 gange på 7 år) sker der en drastisk ændring, hun er ked af det, spiser ikke, sover ikke, og vil ikke give slip på mig, når hun skal i skole.

Hvor går grænsen??

Svar:

Umiddelbart er § 34 samtalen forbeholdt barnet og statsforvaltningens børnesagkyndige. Tanken er, at samtalen skal foregå under 4 øjne, således at barnet har talefrihed.

Dog har jeg i særlige tilfælde set, at statsforvaltningen har tilladt, at barnet gennemfører samtalen sammen med en støtteperson fra kommunen eller fra skoleregi. Det har været i tilfælde, hvor det fra skolepsykologs side har været vurderet, at barnets trivsel om sundhed er truet.

Har statsforvaltningen indhentet udtalelser fra din datters skole og fritidsinstitution til belysning af de reaktioner, som du beskriver?. Ellers skal du anmode statsforvaltningen om at indhente disse. Går din datter til skolepsykolog? så skal der også indhentes en udtalelse herfra.

Hvis disse eventuelle udtalelser er i overensstemmelse med dine oplysninger, bør statsforvaltningen lægge vægt herpå.

Jeg kan godt forstå, at det er frustrerende, at der tilsyneladende ikke er hørt på, hvad din datter siger. Men jo ældre hun bliver, jo mere vægt har hendes udtalelser.

Hvis statsforvaltningen er i tvivl om det er din datters egen holdning, der kommer til udtryk, eller om det evt. er påvirkning fra din side, bør man iværksætte en børnesagkyndig undersøgelse, der kan belyse dette.

Hvis man ikke er i tvivl - men altså mener, at det er din datters egen holdning - så bør man stoppe samværet.

Du kan altid påklage statsforvaltningens afgørelse til Familiestyrelsen

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01