Kan man skrive testamente uden at ægtefællen behøver at få det at vide?

Kan en ægtefælle, som lever i et almindeligt formuefællesskab, skrive (gyldigt) testamente uden den anden ægtefælles vidende?

Svar:

Ja, det kan en ægtefælle godt

Ægtefællen kan ved testamente råde over den 3/4 af sin af sin boslod, som normalt er på 1/2 af den samlede fællesformue. Ægtefællen kan derfor normalt ved testamente råde over 3/8 af den samlede fællesformue.

Hvis der skal testamenteres over bestemte ejendele, skal disse tilhøre den pågældendes egen bodel.

Det kræver i visse tilfælde ægtefællesamtykke at oprette genstandslegater over bestemte ting, se nærmere arvelovens § 91:

§ 91. En ægtefælle, som efterlader sig aktiver, der er fælleseje i boet, kan ved testamente råde over genstande, som tilhører den pågældende, og som ligger inden for så stor en del af fællesboet, som ved ægtefællens død falder i arv efter denne.

Stk. 2. Ægtefællen kan dog kun med den anden ægtefælles samtykke testere over

1) fast ejendom eller andelsbolig, der tjener til familiens bolig, eller hvortil ægtefællernes eller den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed er knyttet,

2) indbo i det fælles hjem,

3) den anden ægtefælles arbejdsredskaber, eller

4) et motorkøretøj, der har været anvendt af den anden ægtefælle.


 

Med venlig hilsen 
 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600