Hvordan tinglyser jeg min mors skifteretsattest digitalt?

Undertegnede har bestilt formularer hos jer til udfærdigelse af formularer vedr. køb af fritidshus. Det er udmærkede dokumenter, men selv tinglysningen går ikke helt smertefrit.

Situationen er den, at jeg skal overtage min mors sommerhus. Imidlertid er det min far, der står på skødet som ejer. Min far er død, og min mor sidder i uskiftet bo. Jeg kan derfor ikke gennemføre tinglysningen digitalt. 

På tinglysningskontoret oplyste de , at jeg skulle anmelde, at min mor har overtaget huset efter min fars død, men det står mig ikke helt klart, hvordan jeg skal gøre det. 

Kan I fortælle, hvordan jeg skal gøre. 

Svar:

Du skal starte med at tinglyse din mors skifteretsattest om uskiftet bo som hendes adkomst på ejendommen, før du kan fortsætte med at tinglyse dit skøde.

Du skal vælge dokumenttype ”Skifteretsattest”. 

Det vil være praktisk, at du, inden du starter anmeldelsen, indscanner skifteretsattesten på din PC og uploader den til bilagsbanken (under Bilag) – og noterer dig (f.eks. Ctrl + C) det referencenummer, den har fået, idet dette skal bruges for at kunne  vedhæfte bilaget til anmeldelsen.

Husk, at tinglysningsafgiften kun udgør grundafgiften på kr. 1.660, når der er tale om ægtefælles indtræden i afdøde ægtefælles rettigheder og forpligtelser (Tinglysningsafgiftslovens § 10, stk. 1, 2).

Der findes i øvrigt en vejledning på www.tinglysning.dk (Spørgsmål og svar/Vejledninger/Tinglysning af skifteretsattester).

Anmeldelsen vil med sikkerhed blive udtaget til manuel behandling, og så går der typisk et par dage, før du får tinglysningssvar, hvorefter du kan fortsætte med tinglysningen af dit skøde. 

Hvis din mor ikke selv har digital signatur eller ikke ønsker selv at signere, men måske i stedet giver dig en tinglysningsfuldmagt, vil jeg anbefale, at du indsender og får registreret tinglysningsfuldmagten, før du anmelder overdragelsen – for en sikkerheds skyld. (Det kan jo forekomme, at breve bliver væk hos Post Danmark, selv om det heldigvis er undtagelsen.)

Da vi her på kontoret har erfaret, at mange er i samme situation som din mor og ikke kan få hjælp til tinglysning af skifteretsattest hverken hos deres pengeinstitut eller hos realkreditinstituttet som før, har vi valgt som en service at tilbyde at ekspedere en sådan tinglysningssag for et fast honorar på kr. 1.750 inkl. moms, og I skal være velkomne til at benytte jer af denne mulighed, såfremt I måtte ønske det frem for selv at gå i gang med tinglysningsekspeditionen. Din mor kan i så fald også vælge at lade os stå for signeringen, idet vi i så fald naturligvis også sørger for udfyldelsen og registreringen af tinglysningsfuldmagten. 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31,
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
 


Hit Counter

07-02-19