Hvordan tinglyser jeg min mors skifteretsattest digitalt - forud for overdragelse af sommerhus?

Undertegnede har bestilt formularer hos jer til udfærdigelse af formularer vedr. køb af fritidshus. Det er udmærkede dokumenter, men selv tinglysningen går ikke helt smertefrit.

Situationen er den, at jeg skal overtage min mors sommerhus. Imidlertid er det min far, der står på skødet som ejer. Min far er død, og min mor sidder i uskiftet bo. Jeg kan derfor ikke gennemføre tinglysningen digitalt. 

På tinglysningskontoret oplyste de , at jeg skulle anmelde, at min mor har overtaget huset efter min fars død, men det står mig ikke helt klart, hvordan jeg skal gøre det. 

Kan I fortælle, hvordan jeg skal gøre? 

Svar:

Du skal starte med at tinglyse din mors skifteretsattest om uskiftet bo som hendes adkomst på ejendommen, før du kan fortsætte med at tinglyse dit skøde.

NB: Når der er tale om tinglysning af efterlevende ægtefælles adkomst forud for en videre overdragelse af ejendommen, vil jeg anbefale, at Dokumenttypen ”Skifteretsattest” anvendes i stedet for ”Skifteretsattest ægtefælle. Der er mere, der skal indtastes - men der kan spares 1.750 kr. i tinglysningsafgift.

www.tinglysning.dk vælger du at logge på under ”Tinglysning m.v.” og logger på med dit NemID.

Så vælger du ”Ny anmeldelse” (hvor det står med rød skrift) og kommer til siden ”Anmelder”, hvor du skal angive din mailadresse. Det er valgfrit, om du vil udfylde mere.

Næste side er ”Find tinglysningsobjekt”. Her skriver du adressen på sommerhuset ind. (Systemet fremsøger den eksisterende adresse - i et blåt felt - som du skal klikke på.) Ved at klikke på ”Søg” har du valgt denne ejendom. Klik på ”Næste”.

N

Næste side er ”Vælg dokumenttype”. Her vælger du kategorien ”Adkomst”. (Klik på q for at få vist valgmulighederne.) Under dokumenttype vælger du på samme måde ” Skifteretsattest”.

Så kommer du til siden ” Tinglyste ejere/nye ejere” Hvis din mor allerede har tinglyst adkomst på en del af ejendommen, fremgår hun også under ”ejere”, men skal slettes her. Nedenfor skal du angive, at din mor er Efterlevende ægtefælle. (Det er allerede som udgangspunkt markeret.) Du skal angive hvilken andel af ejendommen, der erhverves, d.v.s. den andel, som boet efter din far har tinglyst adkomst på, og du skal indtaste din mors cpr-nummer og navn. Klik på ”Tilføj”. Og klik på ”Næste”.

Næste side hedder ”< Tinglysning af skifteretsattest”. Her skal du indtaste, hvilken skifteret, der har behandlet boet, SKS-nummeret samt overtagelsesdagen, som ved uskiftet bo er dødsdagen. (Alle disse oplysninger fremgår af skifteretsattesten om uskiftet bo.) Klik ”Næste”.

Næste side er en side med erklæringer - som du ikke får brug for. Klik ”Næste”.

Nu kommer siden med ”Tinglysningsafgift”. Midt på siden er der en grå kasse ”med teksten ”Tilføj/fjern erklæring”, som du klikker på. Du tilføjer erklæring A32 og klikker på den grå kasse ”Beregn afgift”. Du er nu tilbage på siden, hvor der nu står ” Tinglysningssystemet har beregnet den afgift, der skal betales til 0 kr.” Klik på ”Næste”.

Sidste side:

Hvis din far er afgået ved døden før d. 01.03.2019, (eller hvis hans fødselsdato ikke står i ting­bogen), skal der nu uploades og vedhæftes en kopi af skifteretsattesten (PDF-fil og uden de sidste cifre i cpr-numre.). Det gør du ved at vælge kassen med ”Øvrige oplysninger”. Under ”Bilagsfiler” vælger du ”Gennemse” og finder filen på din PC og dobbeltklikker på den. Skriv en kort beskrivelse af filen, f.eks. blot ”skifteretsattest”. Klik på ”Tilføj”.  Filen står nu under ”Refererede bilag og har fået et langt referencenummer bestående af tal og bogstaver.

Der vil være markeret ”Underskriftsmappe” ved Anmoder (du selv) og Efterlevende ægtefælle, medens øvrige roller ikke skal underskrive anmeldelsen.

Hvis din mor ikke selv skal underskrive med NemID, skal du flytte markeringen til ”Fuldmagt” og indtaste cpr-nummeret på den person, som har tinglysningsfuldmagt for din mor.

Der findes i øvrigt vejledninger på www.tinglysning.dk (Vejledninger/Tinglysning af skifterets­attester).

Hvis din mor ikke selv har digital signatur eller ikke ønsker selv at signere, men måske i stedet giver dig en tinglysningsfuldmagt, vil jeg anbefale, at du indsender og får registreret tinglysnings­fuldmagten, før du anmelder overdragelsen – for en sikkerheds skyld. (Det kan jo forekomme, at breve bliver væk hos Post Danmark, selv om det heldigvis er undtagelsen.)

Da vi her på kontoret har erfaret, at mange er i samme situation som din mor og ikke kan få hjælp til tinglysning af skifteretsattest hverken hos deres pengeinstitut eller hos realkreditinstituttet som før, har vi valgt som en service at tilbyde at ekspedere en sådan tinglysningssag for et fast honorar på kr. 1.750 inkl. moms, og I skal være velkomne til at benytte jer af denne mulighed, såfremt I måtte ønske det frem for selv at gå i gang med tinglysningsekspeditionen. Din mor kan i så fald også vælge at lade os stå for signeringen, idet vi i så fald naturligvis også sørger for udfyldelsen og registreringen af tinglysningsfuldmagten. 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31,
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600