Hvad skal en rykkerskrivelse indeholde?

 

Jeg har et krav imod en anden, men for at kunne få fogedretten til at tage sagen, skal man havde sendt en rykkerskrivelse til skyldneren.

Er der noget, der SKAL stå i en sådan? 

Og er der krav om, hvordan den sendes? Mail, sms, messenger, alm brev, anbefalet brev osv

 

SVAR:

 

I en rykkerskrivelse skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for, at skyldneren kan bedømme gælden. Herunder skal du for eksempel skrive, hvad gælden skyldes for, eksempelvis fakturanummer, hvem gælden skyldes til, forfaldsdagen, det skyldige beløb, om der pålægges rykkergebyr (du må max tage 3 rykkergebyrer af 100 kr. pr. rykker), renter mm.

Rykkeren kan tidligst sendes efter sidste rettidige betalingsdag.

I rykkeren skal du angive en frist på mindst 10 dage, hvor skyldneren kan betale gælden, uden at du foretager dig inddrivelsesskridt, som påfører skyldneren yderligere omkostninger.

Rykkeren kan sendes pr. mail og pr. post. Det er dig, der har bevisbyrden for, at rykkeren er kommet frem. Vil du være helt sikker på, at skyldneren har modtaget din rykker, skal du sende den med afleveringsattest.

Det er en betingelse for, at fogedretten vil behandle din sag, at du har sendt en påkravsskrivelse. Opfylder din rykkerskrivelse de ovenstående betingelser, er det en påkravsskrivelse.

 

Med venlig hilsen
 

Louise Kassentoft Windfeld

Advokat

__________________
Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S


Ryesgade 31
8000 Aarhus C
Tlf.: 8613 0600